Hvordan fungerer Feynmans studieteknikk?

27 oktober, 2019
I dag skal vi se nærmere på Feynmans studieteknikk, en metode som kan forenkle studier, læring og undervisning. Teknikken er veldig effektiv, og gjør at studenter kan tilegne seg kunnskap både raskere og bedre. 

Kort oppsummert er Feynmans studieteknikk en enkel metode for selvstyrt læring. Det er en memoreringsteknikk som består av fem steg. Hvert steg får hjernen til å ubevisst tilegne seg informasjonen som skal memoreres, litt etter litt.

Teknikken har fått navn etter den amerikanske teoretiske fysikeren, Richard Feynman. Feynman deltok blant annet i Manhattanprosjektet. Dessuten hadde han, kanskje ikke så overraskende, god erfaring med å sette seg inn i og forstå kompliserte temaer.

Richard Feynman

I en alder av femten år hadde Feynman allerede klart å tilegne seg gode mattekunnskaper. Avansert algebra, trigonometri og differensial- og integralregning er bare noen av emnene han briljerte i. Før han begynte på høyere utdanning, gjorde han allerede matematiske eksperimenter med en metode der han brukte sin egen notasjon.

Han var en meget dyktig teoretisk fysiker og mottok nobelprisen i 1965 for hans arbeid innen kvanteelektrodynamikk. Dessuten var han professor i fysikk ved California Institute of Technology.

Som professor var han godt likt av studentene sine. Han var i stand til å få dem til å forstå kompliserte teorier ved å bruke et enkelt og forståelig språk.

Dette førte til at studentene hans klarte å forstå stoffet veldig godt, og det var slik Feynmans studieteknikk begynte å ta form. En studieteknikk som kan brukes både i læring og undervisning.

Det er en forskjell mellom det å virkelig forstå noe og å bare pugge noe. 

Ifølge Feynmans studieteknikk er det slik at hvis du ikke kan forklare noe for et barn, så har du antagelig ingen god forståelse av temaet selv heller. Det er først når du kan forklare noe på en enkel og presis måte, at du har en fullstendig forståelse.

De fem stegene i Feynmans studieteknikk

1. Velg hvilke konsept du vil lære og lære bort

Teknikken begynner med at du klargjør akkurat hvilke konsept du skal lære deg og forstå. Så skal du skrive ned konseptet på toppen av et blankt ark. Jo  mer spesifikk du er, desto enklere og effektiv vil resten av læringsprosessen være.

2. La temaet utvikle seg på papiret

Ved å bruke så enkelt språk som mulig skal du skrive en enkel forklaring på ideen. Gjør det som om du forklarer temaet til noen som ikke har peiling på konseptet. Det er ok å begynne med et bredere oppsummering før du etter hvert blir mer og mer spesifikk.

Det å forklare temaet på en generell måte holder ikke hvis du skal vise at du har en fullstendig forståelse. Dette er bare et utgangspunkt som du kan begynne å jobbe med. Det viser med andre ord kun begynnelsen på din forståelse av emnet.

3. Oppsøk mer informasjon

Hvis du ikke kan forklare temaet på en god måte, skal du gå tilbake til papiret ditt og lese det på nytt. Oppsøk mer informasjon, og gå tilbake til basismaterialet frem til forklaringen din er korrekt og fullstendig.

Du kan bruke enhver form for informasjon som du har tilgjengelig. Du kan for eksempel bruke interessante fakta og bilder. Bruk notatene dine, bøker og internett. Alt som kan forbedre forståelsen din av temaet og gi deg ny kunnskap er gode kunnskapskilder.

Det er viktig at du gjør dette steget grundig og fullfører på en skikkelig måte. Suksessen bak Feynmans studieteknikk fordrer at du utfører dette stedet riktig og fullstendig.

4. Dokumenter og klargjør ny kunnskap

Etter hvert som du tilegner deg ny kunnskap, skal du reflektere over det og dokumentere det. Fokuser spesielt på hvordan det har forandret forståelsen din av temaet.

feynmans studieteknikk

Ved å lage tegninger, tankekart og diagrammer kan du klargjøre tankene dine og få en bedre oversikt. Kort sagt, du skal prøve å demonstrere – presist og nøyaktig – en mer eller mindre full forståelse for konseptet som du prøver å lære deg og lære bort.

Etter hvert som forståelsen din endrer seg, bør også demonstrasjonen din av forståelsen endre seg. Dette vil øke forståelsen din av temaet og belyse læringsprosessen. Dette kan også til at du lærer nye emner også.

5. Skriv forklaring din ned på nytt som om du skal lære det bort til et barn

Når du begynner med det femte steget, vil du finne ut om du faktisk har forstått informasjonen skikkelig. For å fullføre dette steget må du bruke informasjonen du har tilegnet deg og skrive den ned på nytt. Men nå skal du skrive det på en annen måte enn tidligere. Du skal bruke så enkelt språk som mulig, dvs. et enkelt og dagligdags språk.

Til slutt skal du prøve å forklare temaet verbalt, og se for deg at du skal forklare det for et barn. Ethvert eksempel du kan bruke for at barnet skal forstå informasjonen bedre vil være nyttig.

Ved å følge disse stegene i Feymans studieteknikk, vil du klare å forbedre kunnskapen din på ethvert tema fra dag én. Dessuten vil du ha evnen til å forklare det du har forstått til enhver person på en enkel og klar måte.

  • Gleick, James. (1993). Genius: The life and science of Richard Feynman. Vintage.