Hva er rikt barn-syndromet?

13 oktober, 2018
Har du hørt om rikt barn-syndromet? Vi forteller deg mer om dette.
 

Materiell rikdom bringer ikke emosjonell rikdom. Rikt barn-syndromet er ekte, og det er et vi vil fortelle deg alt om.

“Det var en gang en mann som var så fattig, det eneste han hadde var penger.”

Vi lever i et samfunn med ekstremt forbruk. Det er ingen hemmelighet at samfunnet presenterer oss med utallige produkter som får oss til å tro at vi vil bli lykkelige så snart vi eier dem.

Men er det virkelig lykke? Barn legger ikke slik viktighet på ting. Faktisk, for et barn er materielle gjenstander bare en måte å ha det moro på, aldri et mål i seg selv.

Likevel når vi nå et kritisk punkt hvor barn blir lært opp av materielle gjenstander. Dermed er “rikt barn-syndromet”  født.

Rikt barn-syndromet

Rikt barn-syndromet er en lidelse assosiert med barn som vokser opp i omgivelser med overbeskyttelse og materiell kompensasjon heller enn oppmerksomhet, tid og kjærlighet.

Det trenger ikke nødvendigvis oppstå i rike familier, men også i middelklassen hos familier der materielle ressurser benyttes som en metode for å oppdra barn.

De som er påvirket av dette syndromet presenterer ofte en oppførsel av et “bortskjemt barn” som tror de har retten til alt og som ikke spør, men krever.

De har en tendens til å være late barn som har veldig lav toleranse for frustrasjon. De vet ikke hvordan de skal håndtere å ikke få det de ber om. De har også en tendens til å være voldelige og vise raseri når de ikke får viljen sin.

Rikt barn-syndromet
 

Konsekvenser av rikt barn-syndromet

Disse barna ender opp med flere problemer i utviklingen av personligheten sin. Når disse barna vokser opp har de stort sett:

  • Lav selvtillit. Disse barna har ikke vært i stand til å utvikle sitt potensiale, siden de alltid har fått alt uten å ha måtte gjøre noe eller gjort en innsats.
  • Dårlig følelsesmessig kontroll. De vet ikke hva de skal gjøre med sine egne følelser og de fremmer en følelse de ikke liker. Ingen har fortalt dem hva de skal gjøre når de er triste, sinte eller glade, så de mangler verktøyene for å håndtere følelsene sine.
  • Veldig lav toleranse for frustrasjon. De forstår ikke at det er ganger man ikke får ting som man vil og at ting ikke alltid går som forventet.
  • Aggresjon. De viser et høyt nivå av aggresjon på grunn av punktene nevnt ovenfor. De har stort sett problemer med oppførselen sin på skolen, i familien og sosiale miljø.
  • Alkohol og rusmisbruk. En høy prosent av barn oppdratt i denne settingen har problemer med alkohol og marihuana.
  • Dårlig akademisk ytelse. De viser stort sett dårlig ytelse på skolen siden de ikke har evnen til å visualisere mål i livet.

“Det er veldig viktige ting i livet som ikke måles med materielle gjenstander eller tjente penger.”

Foreldrenes ansvar?

I mange tilfeller er det foreldrene som klandres for dette syndromet. I et forsøk på å introdusere barna sine til dette forbrukersamfunnet, mener mange foreldre at det viktigste for barna deres er at de har alt – og hvis de har to av noe, enda bedre.

 

Dermed gir de barna sine utallige leker, de nyeste mobilene og endeløst med klær som de egentlig ikke trenger.

Mange ganger ønsker ikke foreldrene å gjøre annet enn å kompensere for tiden de ikke kan tildele barnet sitt, og de kjøper ting for å gjøre opp for sitt fravær.

Men dette er en alvorlig feil som kan ha uheldige konsekvenser for barn.

I tillegg er mange av disse foreldrene karakterisert ved å være veldig ettergivende for barna sine, som leder til en mangel på grenser og lite samsvar med standarder.

ettergivende for barna

Hva kan gjøres for å unngå rikt barn-syndromet?

  • Tiden du tilbringer med barna må være av høy kvalitet. Å jobbe er forståelig nok en nødvendighet, men tiden du tilbringer med barna dine bør være den beste delen av dagen for alle. Prøv å bruke denne tiden til å leke med dem, og å hjelpe dem med lekser.
  • Etabler standarder. Barn trenger grenser og regler for å hjelpe dem å skille mellom hva som er bra for dem og ikke. Det handler ikke om å være autoritær; det er tusen måter å lære dem skikkelig uten å måtte ty til dette.
  • Belønne innsatsen deres. Lær barna dine at de vil være i stand til å nå mange av målene sine med innsats. For å gjøre dette, hjelp dem å oppleve kvalitetene sine og styrke dem. I tillegg kan du belønne dem når de når et mål, så lenge premien er passende for alderen og ikke for voldsom.
 

Sjekk ut det første tilfellet av noen som ble frikjent på grunn av rikt barn-syndromet ved å trykke på denne lenken (engelsk).