Foreldreautoritet, se det fra et nytt perspektiv

Disiplin er noe hvert enkelt barn må lære hjemme. Dette har allikevel ingenting å gjøre med bruk av straff, roping og krangling mellom barn og foreldre. Når foreldre mangler autoritet, kan dette ha en negativ påvirkning på den kognitive utviklingen hos barna.
Foreldreautoritet, se det fra et nytt perspektiv
María Alejandra Castro Arbeláez

Skrevet og verifisert av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Siste oppdatering: 22 desember, 2018

Vårt samfunn er basert på et sett med regler for å leve i et fellesskap. Fra tidlig alder, lærer barn kodene for oppførsel på forskjellige måter. Men allikevel, observerer vi mange eksempler på dårlig oppførsel hos barna. Dette er vanligvis et resultat av mangel på foreldreautoritet.  Det er mange like eksempler. Barn kan heve stemmen, løpe rundt i offentlig rom, kaste ting på gulvet i trass. Denne formen for oppførsel hos barna blir ansett som alvorlig.

Kultur er dynamisk og autoritetsmekanismen ovenfor et barn bør også være dynamisk. Vi bør aldri glemme at den neste generasjonen ofte markerer veien mot en positiv forandring.

Barns oppførsel og mangel på foreldreautoritet

Retningslinjer for oppførsel og belønninger i forhold til visse handlinger er to søyler i familien. Foreldre spør seg selv hele tiden hva de burde tillate barna og hva de ikke bør godta.

Samtidig, noen foreldre tolker autoritet som misbruk av makt, noe som skaper svært uønskede situasjoner.

I første rekke, må vi forstå hva moderlig og faderlig autoritet er. Psykologer og leger som er mer oppdatert på tendenser innen barneoppdragelse, anbefaler å behandle barna med respekt.

Når kjærlighet, solidaritet og respekt er fundamentet, blir autoritet en av de fineste gavene du kan gi barnet ditt.

I fortiden, gav samfunnet autoriteten til fedrene alene som overhodet i familien. Derfor fryktet ofte barna tidspunktet da faren kom hjem fra jobb og assosierte det med straff og mangel på kjærlighet.

Men samfunnet har forandret seg mye i det siste tiårene. I dag snakker vi ikke lenger om mangel på autoritet. Istedenfor snakker vi om, mangel på dialog i en familie.

Positiv forsterkning er alltid den beste metoden. Å oppdra barn, handler ikke om å gi ordre, men heller å knyttes sammen med barnets følelser.

Hvert skritt i et barns liv krever sitt eget sett med grenser. Mødre og fedre bør respektfullt følge dem i denne prosessen.

foreldre autoritet

Nødvendige regler og vilkårlige regler

Med tanke på at det moderne samfunnet fokuserer nesten bare på voksne, er det vanskelig for barn å forstå normene. For noen foreldre, er det å la en nyfødt baby gråte hele natta en måte å utvise autoritet på. Dette skjer på grunn av den rådelystne utdanningen de fikk mens de vokste opp.

Leger og psykologer råder et hvert hjem til å ha sine egne regler. I denne sammenheng, forandrer tankesettet vårt seg.

Vi refererer ikke lengre til mangel på foreldreautoritet. Isteden fokuserer vi på behovet for forandringer i familienormene. Barn trenger å vite at deres handlinger har konsekvenser og at de er ansvarlige for sine handlinger.

“Når kjærlighet, solidaritet og respekt er fundamentet , blir autoritet en av de største gavene du kan gi barnet ditt.”

Regler for å leve sammen som en familie

For å kunne etablere overensstemmelser som en familie, er det alltid viktig å tenke på barnets alder.

Samtidig, bør foreldrene gjøre en dyp selvransakelse. Det er viktig at foreldrene anerkjenner det autoritær systemet samfunnet har lagt ned i oss fra en ung alder.

En annen anbefaling for å være respektfulle foreldre er å holde følelsene våre adskilt fra reglene. Regler er ikke en personlig sak, men heller et spørsmål om å hjelpe barna våre til å lære konsekvensene av sine handlinger.

Når du sier ting som “du var veldig slem”, gir vi en subjektiv bedømmelse av en oppførsel. Samtidig, produserer vi en negativ følelse i barnet mot regler og autoritet i seg selv.

foreldre autoritet

Reglene i spillet

Når vi snakker om “mangel på autoritet,” ser vi ting gjennom et voksensentrert og utdatert perspektiv. Men ved bruk av moro og kreativitet, kan vi se på familielivet som et spill. Dette spillet har selvfølgelig sine egne regler.

Når du bruker konseptet i et spill, ville selvfølgelig en mangel på klare regler være uheldig.

Du trenger ikke å inkludere straff, men du må være klar på konsekvensene av å bryte reglene.

Denne nye formen for pedagogikk legger vekk autoritet og de tomme begrepene om barneoppdragelse. Moderne mødre og fedre ønsker ikke å gjenta den smertefulle og urettferdige situasjonen de opplevde i sin egen barndom.

I dag, refererer foreldreautoritet til kjærlig og respektfullt deltagelse i barnets utvikling.

Målet er å hjelpe barna til å få gode verdier og gi dem de verktøyene de trenger for å leve et godt liv.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.