Fordeler med å bruke historier som et undervisningsverktøy for barn

Historier fanger barns oppmerksomhet fordi de er fulle av fantasi og magi. De hjelper også til å styrke verdier og berike barns vokabular, blant andre fordeler.
Fordeler med å bruke historier som et undervisningsverktøy for barn

Siste oppdatering: 26 september, 2020

Å bruke historier som et undervisningsverktøy introduserer barnet ditt for en verden av fantasi og intellektuell kunnskap. La oss se på noen av de enorme fordelene med denne morsomme aktiviteten.

Barn er vanligvis mer tiltrukket av teknologi og spill, snarere enn en god bok. Som voksne som har ansvar for å oppdra barn, har vi muligheten til å lære dem om lesing som en alternativ form for underholdning.

Lesing beriker barnets ordforråd, setter dem på et positivt følelsesmessig spor og transporterer dem til en morsom verden. Dydene ved å lese er så vide at de til og med kan åpne barnets sinn for et nytt emne som de synes det er vanskelig å forstå eller akseptere.

Karakterene i en historie og situasjonene de møter kan kobles til barnets opplevelser i det virkelige liv, og kan til og med vise dem løsninger.

En historie viser med andre ord hendelser fra dagliglivet i en magisk sammenheng. Dette hjelper barnet ditt med å forstå følelsene og utfordringene de opplever.

Fordelene ved å bruke historier som undervisningsverktøy

Historier er et flott undervisningsverktøy for å støtte barnets utvikling som person. Dette er fordi historier lar barnet samhandle med sine egne følelser via de forskjellige situasjonene de leser om.

På samme måte utvikler lesing også barnets resonneringsevner når de søker etter løsninger for ulike situasjoner. Historier åpner døren til en verden av fantasi som er full av moro og forbedrer deres retensive kapasitet.

Den største fordelen med å bruke historier som læringsverktøy er å øke barnets interesse for å lese og gjøre det til en vane.

Å bruke historier som et undervisningsverktøy

Andre fordeler

  • Det er ikke noe skadelig ved det. Faktisk skaper det følelser av sikkerhet og ro.
  • Bøker er forførende. Hvis en bok trekker inn en liten leser, skaper den en sterk forbindelse til denne gunstige vanen.
  • Lesing stimulerer hukommelse, intelligens og konsentrasjon.
  • Bøker legger grunnlaget for dyktighet i analyse.
  • Lesing kan bidra til å løse atferdsproblemer.

Med alle disse fordelene har du et utrolig verktøy for å styrke verdier, problemløsning og håndtere følelser i hendene. Lesing kan bidra til å endre barnets perspektiv på et faktum eller en person på en positiv måte.

Det utvikler også fantasien deres gjennom magien og kreativiteten som er involvert. Barnet ditt får utforske nye opplevelser og følelser. Historier som undervisningsverktøy gir nye læringsmiljøer der barnet føler seg komfortabelt og åpent for deltakelse.

Nøkkelen til suksess ved å bruke denne strategien er undervisning på en avslappet, enkel måte. Ved å gjøre dette styrker du barnets sosialisering, verdier, positive holdninger og øker deres sosiale og kulturelle utvikling.

“En historie viser hendelser fra dagliglivet i en magisk sammenheng. Dette hjelper barnet ditt å forstå følelsene og utfordringene de opplever.”

Viktigheten av historier som undervisningsverktøy

Historier hjelper barnets affektive, kognitive og sosiale utvikling. Gjennom ulike historier utvikler barna tankene sine og skaper forventninger om hva som vil skje.

Når de leser kommer forskjellige følelser til overflaten. Barnet ditt føler karakterene som om de var deres egne på grunn av forbindelsen de har dannet.

På den annen side er det også noen andre store fordeler med historier:

Historier som et undervisningsverktøy: Bedte selvfølelse

Barn identifiserer seg med de forskjellige situasjonene de opplever gjennom en historie og dens karakterer. Ofte ser de likheter med livet sitt, og bruker det som en måte å løse problemer som karakterene i en historie de har lest.

En historie viser hendelser fra dagliglivet i en magisk sammenheng. Dette hjelper barnet ditt med å forstå følelsene og utfordringene de opplever.

Å konfrontere monstre, beseire frykt og unngå kamper er alle situasjoner som skaper bedre selvfølelse hos barn.

Å konfrontere monstre, beseire frykt og unngå kamper er alle situasjoner som skaper høyere selvtillit for barn.

Historier som et undervisningsverktøy: Undervisningsverdier

Historier er et effektivt verktøy for å endre atferd ved å undervise i universelle verdier. De fleste historier har et hovedburskap eller moral som kan brukes i hverdagen.

Denne prosessen hjelper barn å gjenkjenne hva de bør og ikke bør gjøre. Samtidig jobber de med evnen til å resonnere og reflektere over handlingene sine.

Kort fortalt er ikke det å bruke historier som undervisningsverktøy bare verdifulle fordi de pleier barnas vokabular, men også fordi de åpner en verden med sosiale og utdanningsmuligheter. Ikke gå glipp av disse fordelene for barnet ditt!

This might interest you...
Miljøundervisning for barn: Morsomme aktiviteter
Du er mamma
Les det hos Du er mamma
Miljøundervisning for barn: Morsomme aktiviteter

Vi alle deler denne planeten. Derfor har vi en plikt til å vite hvordan vi skal ta vare på den. Dermed spiller miljøundervisning for barn en viktig...