Et sammendrag av tektoniske plater for barn

13 januar, 2020
Platetektonikk er en av de mest relevante vitenskapelige teoriene fra 1900-tallet. Den klarer å forklare jordas jordskorpebevegelser og dens transformasjonsprosess.
 

Jorden er full av liv, kontinuerlig i endring, og omtrent 4,5 milliarder år gammel. Noen endringer bruker hundrevis av år på å skje, mens andre kan skje på få sekunder. Fjell, sletter og vulkanutbrudd er transformasjoner som kan forklares i dette sammendraget av tektoniske plater og platetektonikkteorien for barn.

Hva er tektoniske plater?

Platetektonikk er en vitenskapelig teori som forklarer hvordan jorden transformerer overflaten, litosfæren, i en kontinuerlig prosess med skapelse og ødeleggelse. Dan Mackenzie er en av de viktigste aktørene i å finne ut hvordan fjell og havdyp dannes. Mer enn 50 år har gått siden disse funnene ble gjort, men nye teknologier vil vise oss hvordan jorden ble formet.

Jorden har fem faste og flytende lag omgitt av et lag med gass. Disse lagene er litosfæren, hydrosfæren, kryosfæren, atmosfæren og biosfæren, samlet kalt geosfæren. I denne artikkelen skal vi snakke om underlagene i geosfæren, for å forstå platetektonikk bedre.

  • Jordens kjerne er laget av en indre fast kjerne og en ytre flytende kjerne.
  • Astenosfæren er et underlag laget av solide bergarter som har vært under høy temperatur og trykk, dette gjør dem lettere å forme. Litosfærens plater flyter i den.
  • Mantelen er den største delen av planeten. Den er plassert mellom jordskorpen og den ytre kjernen. Den er delt inn i to: den øvre mantelen og den nedre mantelen.
  • Litosfæren er et fast underlag som er mellom den øvre mantelen og jordskorpen, selv om du kan si at disse også er en del av litosfæren.
 
  • De oseaniske og kontinentale skorpene er de ytre lagene i geosfæren og er tynnere i sammenligning.
Et sammendrag av tektoniske plater for barn

Hvor kan du finne de tektoniske platene?

Litosfæren er laget av minst 57 stive plater i mange størrelser, 15 store plater og 42 mindre plater. Når de kolliderer sammen, forårsaket av bevegelsene sine, forvandler de jordskorpen. De største platene er Den afrikanske kontinentalplaten, Den antarktiske kontinentalplaten, Den australske platen, Den eurasiske kontinentalplaten, Den nordamerikanske kontinentalplaten, Stillehavsplaten og Den søramerikanske kontinentalplaten.

Hvordan beveger litosfæren seg?

Tektoniske plater beveger seg på grunn av konveksjonsstrømmer og tyngdekraft. Litosfæren hviler på et plastisk lag som kalles astenosfæren. Når det blir varmt, løser det opp noen bergarter, dette får platene til å bevege seg og får andre mindre tette materialer til å gå opp. Men når de først er blitt kalde, går de ned igjen. Dette er hva du vil kalle en konveksjonsstrøm.

Så platene er stive deler av jorden som flyter rundt på den flytende delen av astenosfæren, og forårsaker jordskjelv og vulkanutbrudd når de når en plategrense. Det er tre plategrenser, og de avhenger av hvorfor platen har beveget seg. For eksempel kan forkastninger være divergerende (spredning), konvergente (kolliderende) eller transforme (parallelle bevegelser).

 

Transformasjon av jordskorpen av tektoniske plater

John Tuzo, en kanadisk geolog og geofysiker, var en av hovedforfatterne av den nåværende teorien om platetektonikk. Undersøkelsen hans rettferdiggjorde parallelle og vinkelrette bevegelser i plategrensene. Dette gjorde det lettere å forstå hva som skjer ved platenes forkastninger.

Konvergente forkastninger

Disse skjer når tektoniske plater beveger seg og kolliderer mot hverandre, noe som forårsaker en heving. Slik er for eksempel fjellkjedene i Himalaya dannet for 55 millioner år siden, da platene fra Asia og India støtet sammen.

Disse kan også oppstå når en oseanisk plate går under en kontinentalplate. Når dette skjer ødelegges skorpen i en prosess kjent som subduksjon. Deretter går kontinentaleplaten opp og skaper fjellkjeder ved sjøen, som Andesfjellene, og den oseaniske platen smelter inn i astenosfæren og går opp som lava i vulkanutbrudd.

Et sammendrag av tektoniske plater for barn

Divergente forkastninger

Hvis oseaniske tektoniske plater går fra hverandre, skaper dette et hull i jorden, som en sprekk, og magmatiske bergarter kommer ut til jordskorpens overflate, og skaper en ny oseanisk skorpe. Dermed er dette hvordan midthavsryggene som forbinder hav dannes.

 

På den annen side, hvis to kontinentalplater splittes, skaper de et dypt, hult område, som Riftdalen. Om noen millioner år vil denne typen bevegelser splitte den østlige delen av det afrikanske kontinentet.

Transforme forkastninger

I disse områdene kolliderer ikke platene med hverandre, bevegelsene deres er parallelle og langs hverandre. Dette fører til jordskjelv, noen mindre og andre utrolig kraftige, som Chiles 9,6 i 1960, eller tsunamier, som Indonesias 9,3 i 2004. En av de største transforme forkastningene på planeten er San Andreas-forkastningen.

«Vi vet at platene som beveger seg raskere, de som ekspanderer raskere, har veldig lange plater, lange litosfærestykker som sirkulerer under de oseaniske grøftene.»

-Tony Watts (geolog) –

Vi håper at dette enkle sammendraget av teorien om platetektonikk for barn vil være til stor hjelp for å forstå og lære om jordens transformasjoner.

 
  • Amos, J. (05 octubre 2017). Placas Tectónicas: cómo un descubrimiento de hace medio siglo se transformó en la clave para saber cómo funciona la Tierra [documental]. Recuperado de: www.bbc.com
  • Capas de la Tierra. (última consulta octubre 2019). Capas de la tierra: características, estructura y composición. [artículo en web especializada]. Recuperado de: www. capasdelatierra.org
  • Wikipedia. (junio 2019). Biografía de John Tuzo. Recuperado de: www. wikipedia.org
  • NATGEO. (19 de septiembre 2011). Placas tectónicas [artículo en revista digital]. Recuperado de: www.nationalgeographic.com