Et samlivsbrudd, fasene og følgene man opplever

Samlivsbrudd kan være en traumatisk opplevelse for enhver av oss. For å overkomme smerten er det viktig å akseptere situasjonen og tilllate deg selv å gå igjennom alle fasene som følger med. Hvis du går igjennom et brudd akkurat nå, vil du garantert ha nytte av denne artikkelen.
Et samlivsbrudd, fasene og følgene man opplever
María Alejandra Castro Arbeláez

Skrevet og verifisert av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Siste oppdatering: 06 juli, 2019

En av de mest traumatiske opplevelsene et menneske kan gå igjennom ,er et samlivsbrudd. Mange studier har vist hvordan hjernen oppfører seg i de forskjellige fasene under et brudd.

I følge studiene, opplever vi et meget høyt stressnivå og i noen tilfeller til og med fysisk smerte. Det bør ikke komme som en overraskelse at brudd påvirker oss sterkt.

Hvorfor går et samlivsbrudd så inn på oss?

Når vi stifter familie, skaper vi det mest intime forholdet som er mulig å oppnå. Med vår familie deler vi verdier, tradisjoner, tro osv. Og der dannes vår identitet.

I familien legger vi grunnlaget for selvfølelse og koder for oppførsel og relasjoner til andre. Familien danner en ramme for fysisk og psykisk trygghet etter som vi møter forandringer i livet.

Når vi går igjennom et brudd, går det veldig dypt inn på oss. Hvert medlem av den berørte familien føler det som om jorden under dem er i bevegelse.

Hvert familiemedlem kan oppleve situasjonen forskjellig, og hver opplevelse er lov å ha. For eksempel:

  1. Noen mennesker føler en form for håpløshet når de innser at de ikke klarte å oppnå det de hadde sett for seg.
  2. Andre tolker et brudd som at de er mislykket.
  3. Liten selvfølelse er et vanlig resultat. Vi kan oppleve en følelse av skyld og sette spørsmålstegn ved mange ting i livet.
  4. Noen ganger kan et brudd gi en ny følelse av frihet. Samtidig som vi også kan få en følelse av sorg, på grunn av alle forandringene det medfører.

De forskjellige fasene ved et brudd

Psykologer er enige om at når et par opplever samlivsbrudd, opplever noen også sorg. Det er forskjellige sorgstadier, og disse stadiene kan være lengre eller kortere avhengig av hvilke hjelpemidler hver enkelt har.

Nedenfor skal vi ta en nærmere titt på disse forskjellige sorgfasene.

Et par som snakker om problemene og veien videre.

Fornektelse om at samlivsbruddet er et faktum

Som navnet tilsier, innebærer denne fasen at man fornekter virkeligheten. Her tenker vi at ting vil gå tilbake til normalen, eller til og med bli bedre. Konsekvensen av bruddet er så stor at vi føler vi må beskytte oss selv fremfor å godta faktumet.

Det er viktig å anerkjenne denne fasen for hva den er, gå igjennom den, og gå videre. Det er også viktig å ikke dvele ved denne fasen eller dømme oss selv for disse følelsene.

Sinne

Etter fornektelse kommer sinne og raseri rettet mot den andre personen. Vi går fra å ikke ønske å innse virkeligheten til å klandre eksen for alt som gikk galt. Noen personer klandrer også seg selv. Det er vanlig å oppleve et ønske om hevn.

Forhandling

I løpet av denne fasen prøver vi å forstå den andre parten, godta det som skjedde og nærme oss den andre personen. Hvis vi ikke håndterer denne fasen riktig, risikerer vi å tro på en mulig gjenforening, og dermed bare gjøre ting verre.

Depresjon er vanlig ved et samlivsbrudd

Mens det kanskje ikke virker sånn, er det nå den virkelige jobben begynner. Her forstår vi at det ikke blir som før, og får en følelse av tristhet. Det kan hende du føler deg verre enn før. Men du forstår endelig at forholdet er over, og før eller siden vil du kunne tillate deg selv å gå videre.

Akseptere at samlivet er over

Litt etter litt forsvinner tristheten, og følelsen av et det er en framtid etter bruddet føles mer og mer virkelig. Ønsket om å leve og møte nye mennesker kommer tilbake, og til og med ønsket om å få romantiske følelser overfor en ny person.

Etter hvert skjønner man at det er et samlivsbrudd som man går står overfor.

Noen av arrene et samlivsbrudd kan gi

Som du ser kan et samlivsbrudd ha en stor påvirkning på vår mentale, fysiske og psykiske helse. Dette kan gi konsekvenser som:

  • Depresjon: Dette er selvfølgelig en naturlig del av sorgprosessen. Mange sitter allikevel fast der, og vet ikke hvordan de skal komme seg ut av denne tristhetsperioden. De isolerer seg mer og mer, og ender opp med kronisk depresjon.
  • Angst: Frykten for en usikker fremtid kan gi angst, og fører ofte med seg søvnproblemer.
  • Posttraumatisk stresslidelse (PTSD): Når brudd er voldelige på en eller annen måte, kan de føre til denne typen lidelse. Dette er spesielt tilfelle når de er snakk om mishandling.
  • Lav selvfølelse: Et tap kan gi en følelse av håpløshet og skyld. Lav selvfølelse er da bare et skritt unna.

Man kan ikke nekte for at et samlivsbrudd er vanskelig. Det er allikevel ikke umulig, spesielt hvis vi har de rette verktøyene og den rette støtten rundt oss.

Hvis du innser at du opplever et av symptomene eller fasene som er nevnt ovenfor, søk hjelp hos en spesialist som kan hjelpe deg med å komme deg ut av spiralen og begynne livet ditt på nytt.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.