De juridiske aspektene ved barnebidrag

Barnebidrag er et tema som par står overfor når de har problemer i forholdet og også har barn sammen. Det vil komme en tid hvor foreldrene må komme til enighet om beløpet på barnebidraget dersom de vil gå fra hverandre eller skilles. Hva er de juridiske aspektene ved barnebidrag?
De juridiske aspektene ved barnebidrag

Siste oppdatering: 29 september, 2019

Barnebidrag er en juridisk forpliktelse fra en biologisk eller adoptivforelder til å forsørge sine barn. Når det gjelder barnebidrag som er avtalt på grunn av separasjon eller skilsmisse, er det en forpliktelse som hver partner har til den andre forelderen og barna.

Foreldre kan komme til en gjensidig avtale om det totale beløpet og betalingsmåten. Eller paret kan trenge å få hjelp av NAV eller retten. Følgende artikkel vil utforske noen av de grunnleggende prinsippene for barnebidrag, slik at vi kan lære mer om foreldres juridiske forpliktelser.

Hva innebærer barnebidrag?

Barnebidrag inkluderer mer enn bare mat og klær. Det inkluderer alt som er uunnværlig for å opprettholde barna. Dette inkluderer mat, husly, klær, medisinsk behandling, pengebruk osv.

Det dekker også utdanning og opplæring for barna mens de er mindreårige. Det kan til og med innebære støtte utover myndighetsalderen hvis barna fortsatt ikke er ferdig med videregående skole eller tilsvarende utdanning.

I tillegg til grunnutgiftene knyttet til hverdagens livsopphold, er det også andre daglige eller periodiske kostnader som kan oppstå. Disse inkluderer kostnader som barnehage eller barnevakt, samt penger til skolemat, -materiell og -turer.

Det vil også være uplanlagte kostnader som det er nesten umulig å forutsi på forhånd. Foreldrene bør vurdere disse kostnadene uavhengig av hverandre.

De juridiske aspektene ved barnetrygd

Foreldrenes plikt til å forsørge barna sine

I henhold til gjeldende lover som varierer fra land til land eller etter spesifikk stat, har foreldre en plikt til å forsørge sine barn under alle omstendigheter, selv når de har fått avslag på omsorg.

Ved separasjon eller skilsmisse vil NAV bestemme bidraget som kreves av hver biologiske eller adoptivforelder for å imøtekomme barnets behov. Og de vil iverksette passende tiltak for å sikre at betalingene skjer regelmessig og til rett tid.

Dommeren vil ta disse avgjørelsene mens man også tar hensyn til foreldrenes økonomiske omstendigheter og barnas behov.

Inntil hvilken alder skal du gi barnebidrag?

Dette er ikke alltid klart ved lov. I tilfeller der mindreårige ikke er juridisk myndige og det ikke er noen tvetydighet, er de juridiske konsekvensene forskjellige.

I virkeligheten er plikten til å gi barnebidrag til mindreårige barn noe som følger med å stifte familie og det er uunngåelig. Foreldre har en plikt til å sørge for barna sine og å ha omsorg for dem. Foreldre må mate barna sine, utdanne dem og se at de blir oppdratt i trygge omgivelser.

Når det gjelder barn som ikke lenger er mindreårige, fastslår lovene i mange land at utbetaling av barnebidrag fra foreldrenes side er obligatorisk inntil barna har økonomisk uavhengighet. Likevel er det ikke alltid like lett å avgjøre når det skjer.

En objektiv indikator på at barna har nådd økonomisk uavhengighet er når de har kommet inn på arbeidsmarkedet. De må motta jevnlige utbetalinger, og de må tjene minst minstelønn slik at de kan dekke sine egne levekostnader. I Norge gjelder dette så lenge barna er i videregående utdanning. Når barna tar høyre utdanning, er man ikke lengre forpliktet til å betale barnebidrag.

Hvordan avgjør man riktig barnebidragbeløp?

Juridisk sett bruker myndighetene to grunnleggende hensyn for å bestemme størrelsen på barnebidraget: inntekten til de biologiske foreldrene og barnas behov. I et tilfelle hvor foreldrene ikke klarer å komme til enighet, vil det være NAV som bestemmer størrelsen på barnebidraget og betalingsformen.

De juridiske aspektene ved barnebidraget

Hver biologiske eller adoptivforelder kan oppfylle plikten til å forsørge sine barn ved å betale det avtalte eller fastsatte beløpet. De kan også oppfylle sine forpliktelser ved å ha omsorgen for barna og forsørge dem i sitt eget hjem.

Er det mulig å endre barnebidragbeløpet?

Noen ganger endres de økonomiske eller personlige forholdene til en av de biologiske eller adoptivforeldrene vesentlig. I slike tilfeller er det mulig å endre de opprinnelige vilkårene i barnebidragavtalen. For å gjøre dette, vil det være nødvendig å komme til en ny enighet eller å ta kontakt med NAV for å få det løst juridisk.

På denne måten kan NAV øke eller redusere det opprinnelige beløpet som er fordelt til barnebidrag. Endringene vil bli gjort mens man tar hensyn til behovene til barna. Dette er i tillegg til endrede omstendigheter for den aktuelle biologiske eller adoptivforelder.

Hva skjer når en forelder ikke overholder plikten til å betale barnebidrag?

Når det ikke foreligger en overholdelse av avtalen, skal den rapporteres til aktuelle myndigheter. Foreldre bør rapportere ethvert brudd enten det er i form av besøk eller utbetaling av barnebidrag. Uansett hvilket aspekt som har å gjøre med omsorgen for barna, kan rapporteres. De aktuelle myndighetene vil iverksette nødvendige tiltak slik at forpliktelsene blir oppfylt.

Det anbefales at dere alltid prøver å oppnå en avtale på egenhånd. Når det er mulig, er det alltid i barnas og de biologiske eller adoptivforeldres beste interesse at dere oppnår en minnelig avtale uten å engasjere dere i krangler og uenigheter.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.