En forelder i dårlig humør kan påvirke barnas emosjonelle utvikling

Et barns omgivelser har stor påvirkning på deres psyke. Når foreldre er i dårlig humør eller irritable, så kan dette ha en negativ påvirkning på den mentale helsen til barnet deres.
En forelder i dårlig humør kan påvirke barnas emosjonelle utvikling
María Alejandra Castro Arbeláez

Skrevet og verifisert av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Siste oppdatering: 08 april, 2018

Foreldre sin mentale helse spiller en fundamental rolle på barns utvikling. Om en forelder er stadig i dårlig humør, da blir barnet negativt påvirket, både emosjonelt og kognitivt.

Det er utrolig viktig at du holder ditt eget emosjonelle velvære stabilt, og unngår å være i konstant dårlig humør, slik at du også passer på barnets velvære.

Irritable foreldre: Et seriøst problem for barn

Når foreldre er i dårlig humør, så kan dette over tid ha store konsekvenser for barnas emosjonelle utvikling. Dette gjelder spesielt når det dårlige humøret er gjentagende eller vedvarende.

Å kjefte på barnet ditt eller andre familiemedlemmer kan skape seriøse problemer som usikkerhet. I noen tilfeller kan også barnet selv føle skyld for dette.

Barn i alderen 0 til 3 år er spesielt utsatt for deres foreldre sitt ustabile humør. Likevel betyr ikke dette at også eldre barn ikke kan ta skade av det.

Det er ekstremt viktig at foreldre er bevisste på dette og kontrollerer deres egen oppførsel rundt barna sine til enhver tid. Denne anbefalingen er ikke bare bra for de voksnes mentale helse, men også resten av familien.

dårlig humør skaper triste barn

Hvorfor blir foreldre sinte eller irritable?

Det er mange faktorer som kan spille inn når foreldre er i dårlig humør. Det kan ofte være at vi drar rundt på laster fra fortiden som vi ikke klarer å hanskes med selv og trenger profesjonell hjelp.

I andre tilfeller er det stress i forbindelse med arbeid, økonomiske problemer også videre. Om dette er tilfellet, er det lurt å oppsøke aktiviteter som frigjør negativ energi. Hvis du er ute av stand til å kontrollere disse negative følelsene, så bør du oppsøke en spesialist.

Det viktige er å identifisere problemet og gjøre hva du kan for å rette på det. Ved å gjøre det kan du klare å ikke påvirke dem rundt deg negativt, spesielt barna dine.

Effektene ditt dårlige humør har på barna dine

Usikkerhet

Dette er en av de største effektene vedvarende dårlig humør kan ha på barn. Når et barn til stadighet er utsatt for anspente og stressende situasjoner, vil usikkerhet være en av resultatene det medfører.

Dette gjelder spesielt når det er foreldrene som skaper anspenthet og stress. Og denne følelsen av usikkerhet kan utvikle seg til skyldfølelse.

Depresjon og angst

Sammen med usikkerhet kommer depresjon og angst. Det er fellestrekk ved barn som er utsatt for foreldrene sitt gjentagende dårlige humør, som også drar problemene med seg på skolen. De vil kunne få problemer med barn på samme alder.

Barnets prestasjoner på skolen vil kunne bli dårligere, og det samme gjelder forholdet til foreldrene deres. Barnet vil kunne ha problemer med å uttrykke seg foran foreldrene, noe som kan føre til en rekke kortvarige og langvarige emosjonelle konflikter.

Aggressiv oppførsel

Når foreldre er i konstant dårlig humør, kan barnet oppfatte dette som en mangel på kjærlighet. Dette feiltolkningen er ekstremt ødeleggende, da det kan ødelegge barnets utvikling fullstendig.

Barn som vokser opp med et kaldt og fjernt forhold til sine foreldre, kan utvikle aggressiv oppførsel og klare tegn til angst.

Hvordan kan foreldre unngå å være i dårlig humør?

Avhengig av hvor alvorlig situasjonen er, så kan det hende at det er på tide å oppsøke profesjonell hjelp. Hvis dette imidlertid er et voksende problem, kan rådene under være med på å unngå situasjoner som nevnt ovenfor.

Sørg for å få alenetid

En av de aller beste rådene er å sørge for at man setter av tid til seg selv. Dra på trening, les en god bok eller vær sammen med venner. Dette er alle fine måter å fjerne oppsamlet stress på.

Sinte fedre med dårlig humør

Oppmuntre til kommunikasjon

En effektiv måte å unngå stressende situasjoner på er å skape rom for åpen og effektiv kommunikasjon med ens nærmeste. Respekt og evnen til å uttrykke egne meninger er nøkkelfaktorer for å holde stressnivået nede. Det hjelper også til med å kontrollere din mentale og emosjonelle helse.

Innse at dere har et problem

Hvis du ikke godtar at dere har et problem, så vil dere aldri finne en løsning. Den eneste måten å møte problemet på og finne en utvei, er å først og fremst godta at noe må endres.

Det er også viktig at du forsikrer barnet om at ditt dårlige humør ikke er hans eller hennes feil. Kommunikasjon er igjen en viktig faktor for at ditt dårlige humør ikke skal gå ut over andre familiemedlemmer.

Når foreldre er i dårlig humør, så kan det ha alvorlige konsekvenser for barnets emosjonelle og kognitive utvikling.

Innrøm at dere har et problem og våg å ta stegene for å møte problemet og finne en løsning. Dette er starten på en bedre situasjon for deg selv og dem rundt deg.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Carpena, A. (2008). Emociones y salud. Aula de Innovación Educativa, 173-174 (pp. 61-64).
  • Garrido-Rojas, L. (2006). Apego, emoción y regulación emocional. Implicaciones para la salud. Revista latinoamericana de psicología, 38(3), 493-507. https://www.redalyc.org/pdf/805/80538304.pdf
  • Navas, M. D. C. O. (2010). La educación emocional y sus implicaciones en la salud. Revista Española de orientación y psicopedagogía, 21(2), 462-470. https://www.redalyc.org/pdf/3382/338230785025.pdf

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.