7 viktige råd for god barneoppdragelse

7 viktige råd for god barneoppdragelse
María Alejandra Castro Arbeláez

Skrevet og verifisert av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Siste oppdatering: 27 april, 2018

Som foreldre burde vi være klar over enkelte råd og metoder som er essensielle for en god barneoppdragelse. Selvfølgelig er ingen barn helt like, slik at noen råd vil passe bedre enn andre for ditt barn. Likevel er alle råd nyttige og kan potensielt gi en drastisk forbedring av barnoppdragelsen.

Vi vet alle at barndommen er et komplisert stadium i livet der hvert individ utvikler seg både fysisk og mentalt. Barndommen utformer også personlighet, gode vaner og oppførsel.

Som foreldre har vi en oppgave med å fremme en optimal utvikling av barna våre. Vi må balansere vårt forhold til dem og oppdra en anstendig, hederlig og veloppdragen person.

Å oppdra barna våre er den viktigste måten vi kan påvirke dem og deres oppførsel i familien, på skolen og ellers. Dette kan imidlertid være en vanskelig oppgave.

7 viktige huskeregler for en god barneoppdragelse

Hvis vi vil disiplinere barna våre, kan vi begynne med å se på noen anbefalinger fra spesialister. Det er også viktig å overveie råd fra våre nærmeste venner. 

For å ta fatt på denne besværlige oppgaven, la oss ta en titt på disse gode rådene:

Huskeregel #1: Vær rettferdig

Å vise respekt er en av viktigste egenskapene barn bør tilegne seg. Respekt og rettferdighet er essensielle verdier vi bør innprente i barna våre. Å behandle barn som likeverdige og ikke som mindreverdige oppmuntrer dem til å ville bidra mer.

Barn bør vise lydighet fordi de respekterer foreldrene sine, ikke fordi de føler seg underdanige. Ved å ikke være for autoritær tillater vi dem å forstå at det helt i orden å gi etter fra tid til annen.

Huskeregel #2 – Vær varsom

Med varsomhet kan vi unngå mange onder; for eksempel urimelige straffer. Det er viktig å fortelle barn hvorfor de blir irettesatt slik at våre handlinger ikke forvirrer dem.

Huskeregel #3 – Gi dem frihet

Å behandle hvert individ i familien som jevnbyrdige gir en god familiedynamikk. La alle være med på familiaktiviteter med like stor frihet.  

For at det skal skje, er det avgjørende at barna får mulighet til å gi uttrykk for deres mening. Dette styrker tilliten i gruppen og gjør så barna føler seg sett.

Huskeregel #4 – Gi dem rom

Individuell frihet er grunnleggende i en god barneoppdragelse. Når barn forstår at de har litt frihet og innflytelse over valg som angår dem selv, vil det være enklere for dem å godta regler og autoritet.

Det er viktig å tillate barn å handle ut av fri vilje og la dem diskutere med foreldrene over enkelte spørsmål. Dette er viktig når man skal etablere regler og grenser.

Huskeregel #5 – Etabler faste regler

Hvis familieregler er tydelige, velkjente og klare, bør de ikke skape noen misforståelser eller uenigheter.

Å være tydelig på regler i hjemmet er veldig viktig for å lære barn god oppførsel.

Huskeregel #6 – Unngå uanmeldte belønninger

Når man lærer barna gode vaner og god oppførsel, er det avgjørende at de ser frem til belønningen fra begynnelsen av. 

For eksempel, hvis vi vil at de skal utføre en oppgave og vi skal gi dem en premie for det, er det veldig viktig at barnet vet om dette på forhånd.

På denne måten, hvis barna fullfører oppgaven, vil de ha lært disiplin på to måter: både fordi de adlød foreldrene, men også fordi de fullførte deres personlige mål. Dvs. de tilfredsstilte både seg selv og foreldrene.

Huskeregel #7 – Lytt til barna dine

Å lytte danner grunnlag for en god barneoppdragelse. Dette henger sammen med andre viktige faktorer som respekt, likhet, frihet og å følge regler. 

Det skader aldri å lytte til hva barna våre sier til oss. Slik får vi vite hvordan de tenker og dermed får vi også et bedre utgangspunkt for å respondere på deres oppførsel.

Å lytte er også et nyttig verktøy for å vise dem at de kan stole på oss og at de har mulighet til å forsvare seg selv.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Calvete, E., Gámez-Guadix, M., & Orue, I. (2010). El Inventario de Dimensiones de Disciplina (DDI), Versión niños y adolescentes: Estudio de las prácticas de disciplina parental desde una perspectiva de género. Anales de psicología, 26(2).
  • Hart, C.H. y Robinson, C.C. (1994). Comparative study of maternal and paternal disciplinary strategies. Psychological Reports, 74, 495-498.
  • Socolar, R., Savage, E., Devellis, R. F. y Evans, H. (2004). The discipline survey: A new measure of parental discipline. Ambulatory Pediatrics, 4, 166-173.
  • Wells, K.C. (1997). Title: The death of discipline: is the requiem premature? Aggression and Violent Behavior, 2, 337-341.
  • Zervides, S. y Knowles, A. (2007). Generational change in parenting styles and the effect of culture. E-journal of applied psychology, 31, 65-75.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.