7 karakteristiske trekk ved svært kreative skoler

I motsetning til den tradisjonelle typen utdanning som har vært praktisert i århundrer, har noen skoler begynt å implementere veldig kreative ideer for å gjenvinne elevenes oppmerksomhet. La oss se hva disse handler om.
7 karakteristiske trekk ved svært kreative skoler

Siste oppdatering: 05 mars, 2020

I dagens artikkel skal vi diskutere noen vanlige kjennetegn og trekk som svært kreative skoler besitter.

Mange utdanningstrender som pågår akkurat nå er imot det nåværende utdanningssystemet. Ideen om å få elvene til å sitte ned i timevis og bare motta informasjon virker utdatert og ineffektiv.

De siste pedagogiske teoriene understreker viktigheten av kreativ, kritisk, samarbeidende og motiverende læring. Nåtidens utdanningseksperter sier at utdanningsprioriteringer må passe til behovene som det fremtidige samfunnet vil pålegge elvene.

Prioriteringene har endret seg drastisk de siste 10 årene, akkurat som resten av verden har gjort. Før eller siden vil kapasitetene til å skape, kritisk analyse og entreprenørskap ha samme betydning som teknisk kunnskap, eller enda mer.

7 karakteristiske trekk ved svært kreative skoler

Flere utdanningsinstitusjoner har satset på å endre paradigmet. De implementerer enkle handlinger som sakte men sikkert resulterer i viktige endringer for elvene.

Dette er de mest karakteristiske trekk til svært kreative skoler:

1. Feirer og belønner kollektive prestasjoner

Verden har alltid behov for teamarbeid. Det er faktisk bevist at elvene lærer mer når de jobber i grupper enn når de jobber individuelt.

Derfor er det et utmerket skritt å oppmuntre og belønne de gode resultatene de oppnår når de jobber i grupper.

2. Fokuserer ikke på spesialiseringer

I stedet for å dele læring i rigide fagområder, kombinerer disse skolene forskjellige fagområder. Dette kalles en tverrfaglig tilnærming.

En god strategi de bruker er å be elevene gjøre prosjekter som blander flere fag i stedet for å fokusere på bare ett. Teamarbeid er en av hovedtrekkene som driver svært kreative skoler.

tenåringer på skolen

3. Oppmuntrer til å ta risiko og gi verdi til å mislykkes

Det er ikke gunstig å irettesette barn eller tenåringer for ikke å oppnå forventede resultater. Tvert imot, å mislykkes er veldig viktig fordi det er det som hjelper oss å lære og gjøre det bedre neste gang.

Dette er ikke noe som er lett å gjøre, ettersom mange foreldre er redde for å sette barnas selvfølelse i fare, noe som fører til overbeskyttende foreldre som ikke vil fortelle barna sine når de har gjort feil.

Faktisk lar mange foreldre ikke engang barna gjøre feil – de er så redde for det at de ender opp med å hjelpe barna sine for mye og gjør alt arbeidet for dem.

Disse skolene gir verdi til elevenes innsats. De tar prøving og feiling i betraktning.

Det er grunnen til at i stedet for å være imot å gjøre feil, oppfordrer de elevene til å være kreative og prøve ting. Tross alt, hvis noe ikke går slik de planla, kan de lære av det og prøve igjen.

4. Elvene er ikke passive konsumenter

Faktisk oppmuntrer svært kreative skoler til det motsatte av dette. De vil ikke at elvene skal bli bombardert med informasjon, tall og data. De vet at det ikke er den beste måten å lære, og at de bare kommer til å ende opp overveldet og frustrert.

I stedet for å overføre informasjon på en vertikal måte, prøver moderne skoler å bygge kunnskap gjennom aktive undersøkelser. De foretrekker at aktivitetene skal være kollektive og proaktive. Derfor er de vanlige begrepene deres erfaringslæring (Learning by Doing) og PBL (prosjektbasert læring).

5. De har iboende insentiver for å lære

Tradisjonell utdanning har en veldig “primitiv” metode for å belønne elvenes gode resultater. Det vi mener med dette, er at det alltid har vært det samme.

De har aldri virkelig endret måten de motiverer elvene til å bli bedre. Disse metodene er i all hovedgrad karakterer.

På den andre siden favoriserer denne nye institusjonelle modellen utdannelsen som den gir gjennom elvenes motivasjon.

Dette betyr at i stedet for å belønne elvene for å motivere dem, er motivasjonen iboende hos dem – de ønsker virkelig å fortsette å lære og oppdage hvor langt de kan gå.

6. Stimulering av kreative disipliner

Fag som kunst, musikk, design, litteratur og drama får mer og mer anerkjennelse verden rundt, og blir inkludert i kjente institusjoner over hele verden.

Faktisk pleide de å være ganske populære og grunnleggende innen skolene tidligere, men de tapte terreng mot fag som matematikk, filosofi og naturfag.

Det er mange fordeler med aktiviteter som krever å få visuell tenking til å jobbe. For eksempel øker de oppmerksomheten, konsentrasjonen, lagringen av informasjon og forbedrer menneskers uttrykksevne sterkt.

Svært kreative skoler oppmuntrer til teamarbeid og proaktiv læring

kreative skoler fremmer teamarbeid

7. Tilbyr et passende miljø for å stimulere fantasi

Uansett hvor gode lærerne er eller hvor mye teamarbeid som fremmes på skolen, hvis elevene ikke føler seg komfortable i utdanningsmiljøet sitt, vil de ikke oppnå de beste resultatene.

I stedet for å holde elever i lukkede klasserom med kunstig belysning, skaper disse skolene åpne, ventilerte og muntre miljøer for elevene å gjøre sitt arbeid i.

Dette er imidlertid ikke en lett oppgave. Noe som både er gunstig for skolen og for elevene, er å involvere dem i prosessen. Dette er en flott øvelse for fantasien og kreativiteten.

I tillegg vil de være i stand til å dekorere og innrede klasserommet slik de vil, så lenge de gjør det innenfor de parametrene som er satt av skolen.

Dette er alle karakteristiske trekk for svært kreative skoler, som definitivt har vist seg å ha gode resultater blant elevene.

Disse tiltakene vil uten tvil fortsette å bli populære i utdanningsverdenen, og hvem vet, kanskje denne typen skolegang vil være normen i nær fremtid!

Det kan interessere deg ...
Hvordan gi elevene mer kontroll over utdanningen sin
Du er mamma
Les det hos Du er mamma
Hvordan gi elevene mer kontroll over utdanningen sin

Å gi elevene mer kontroll over utdanningen sin betyr å gi dem autonomi i læringen. Finn ut mer om dette emnet og hvordan det kan bidra i læringspro...