10 måter å styrke barns talenter på

Det er barn som utmerker seg på en fantastisk måte i visse områder, og dette er noe vi må gi oppmerksomhet til og dyrke. Som foreldre kan vi styrke barns talenter ved å analysere, observere og oppmuntre deres ferdigheter og interesser.
10 måter å styrke barns talenter på

Siste oppdatering: 27 desember, 2020

Mange barn har spesielle talenter, og det er vår jobb som foreldre å oppdage og dyrke disse talentene. Den beste tiden å dyrke barnets evner er når de er unge. Derfor vil vi dele noen tips om hvordan du kan styrke barns talenter.

Det er viktig at vi i løpet av de første årene av vårt barns liv styrker deres karakter for å oppmuntre dem til å oppfylle drømmene sine. Å observere hvilket område de utmerker seg i vil være av største betydning når det gjelder å fokusere på å styrke disse ferdighetene og evnene.

Deres største lidenskap kan være deres største talent; det er bare å observere og analysere den lille. Et barn som utvikler sine kvaliteter forbedrer også sansene og de motoriske ferdighetene sine.

Hvorfor er det viktig å styrke barns talenter?

Du kan gjenkjenne et barns talent når de har utviklet en ferdighet uten problemer, og de kan utføre det bra. For eksempel å spille et musikkinstrument, spille fotball, male med særlig letthet for alderen sin osv. Mange ganger ber de små om fritidsaktiviteter som har med talentet å gjøre nettopp fordi de vet at de er gode på den disiplinen.

10 måter å styrke barns talenter

Det er viktig at vi lytter til dem og lar dem velge selv. Dette betyr å ikke pålegge dem den fritidsaktiviteten vi ønsker, eller som vi synes er den beste.

Noen ganger prøver foreldre å gi barnet tusen oppgaver å gjøre fordi vi tror at de på denne måten vil lykkes. Men når vi gjør dette, gjør vi en feil; vi ignorerer deres behov for lek, forholdet til deres jevnaldrende og tid til fritid og ro. Alle disse tingene hjelper barn til å tenke, observere, undersøke og bygge sin identitet.

Hvis vi hjelper til med å styrke barns talenter fra en ung alder, vil vi vekke deres interesse for ulike aktiviteter, deres evne til å utforske verden osv.

Vi vil oppmuntre deres autonomi og beslutningstaking, for som du vet, er dagens barn morgendagens voksne. Av denne grunn bør du oppfordre dem til å sette seg mål og ønske å oppfylle dem alle.

Noen tips for å styrke barns talent

Noen barn har fra en ung alder stor interesse for bestemte aktiviteter der de fortsetter for å nå alle sine mål. De små trenger motivasjon, og vi som foreldre må oppmuntre dem til alle aktiviteter de gjør og som de gjør en innsats for.

La oss se hvordan vi kan styrke barns talent ved å følge noen av disse tipsene.

Benytt deg av barns nysgjerrighet

For å styrke barns nysgjerrighet, må vi dra nytte av deres egen nysgjerrighet og undring, som vil stimulere læring.

Bruk følelser for å produsere talent

Hvis du ikke har noen lidenskap for det du gjør, vil ikke læring forekomme. Med det i tankene er begeistring alt barna dine trenger for å forfølge og oppnå det de har tenkt seg å gjøre.

For å styrke barns talenter, observer deres preferanser

Du observerer og analyserer barns smak, interesser, preferanser og bekymringer. Når du gjør det, vil du innse hvilke aktiviteter de brenner for og hvilke de kan bruke timer på uten å kjede seg. Disse aktivitetene kan være talentene deres, så du bør oppmuntre dem.

Utvikle talent i forskjellige sammenhenger

Det er viktig å utvikle talent i ulike sammenhenger der barn må opptre på daglig basis. Disse inkluderer skole, familie, fritid, kulturelle aktiviteter osv.

Motiver til enhver tid

Hver gang barnet ditt utfører en aktivitet, må du fortelle dem at du stoler på dem og at du vet at de kan nå sine mål. Sånn sett vil du følge dem i hver aktivitet og gi oppmuntrende ord.

Sørg for ikke å presse dem eller kreve mer enn de kan gi, for du vil bare ende med å ta fra dem motet.

Hvis du vil styrke barns talenter, ikke press dem

Vi vil alle at barna våre skal utmerke seg i alt de gjør, men du kan ikke glemme at vi alle må gjøre feil for å lære. Hvis du presser barna dine til å være perfekte, vil du gjøre dem til usikre og introverte barn. Dessuten kan barna dine ende opp med å skyve deg bort fordi de tror du ikke aksepterer deres mangler.

10 måter å styrke barns talenter

Stimulere kapasitet og evner

Talent er medfødt, men du må oppmuntre barnas ferdigheter og evner til å fremme utviklingen av talentene deres. Når du ser at de liker visse ting, bør du prøve å dirigere dem i retning av aktiviteter som har med denne interessen å gjøre for å oppmuntre til læring.

Ikke glem å konsultere dem når du melder dem på en fritidsaktivitet, slik at de gjør det med motivasjon i stedet for plikt.

Læring som involverer så mange sansene som mulig

Miljøet som barn lærer i, må inkludere de fleste sansene (hørsel, taktil, syn, etc.) for å utvikle hjernens plastisitet.

Vaner og trening styrker talentet

Hvis det ikke finnes noen konstant og regelmessig jobbing, vil du ikke favorisere barnas talent. Gjennom trening, praksis og vaner fremmer vi talent. Derfor må barna dine jobbe kontinuerlig med talentene sine.

Lek som en ferdighetsforbedrer

Lek gir barna muligheter til å øve på sine ferdigheter og evner, og med øvelse kan dette bli talent.

Kort sagt, hvis du praktiserer disse tipsene for å styrke barns talent, vil du stimulere deres intelligens og forbedre deres evner og ferdigheter.

Når du oppdager hva barna dine er dyktige til, vil øvelse, trening og kontinuerlig arbeid gjøre den eksepsjonelle evnen til profesjonell suksess og et mer tilfredsstillende liv.

Husk at det er veldig viktig å snakke med barna om deres drømmer og mål. Gi dem kjærlighet og oppretthold alltid god kommunikasjon med dem. Oppmuntre deres autonomi og evnen til å ta egne beslutninger, men alltid med ditt selskap.

Det kan interessere deg ...
Hjelp ungdom med å velge en karrierevei basert på styrkene sine
Du er mammaLes det hos Du er mamma
Hjelp ungdom med å velge en karrierevei basert på styrkene sine

Vi ønsker å snakke om hvordan vi kan hjelpe barn med å velge en karrierevei som samsvarer med deres styrker og interesser.  • Lobo, M. P. M. (2004). Niños inteligentes: guía para desarrollar sus talentos y altas capacidades. Palabra.
  • Novillo, S. M. (2018). Educar el talento: Guía para desarrollar nuevas habilidades en jóvenes y niños. Editorial AMAT.
  • Feldhusen, J. F. (1995). Identificación y desarrollo del talento en la educación (TIDE). Revista Ideacción, 4, 1-4. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/36714002/educacion_en_talentos.pdf?1424472136=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DEducacion_en_talentos.pdf&Expires=1602235236&Signature=YDEJNlx6u~~vCfwqyuCCQWhrf1WITrhwB7pX5oOd7ZzHffIYwg50XgCyIs2OD5Ei4wnI-oTp5T9n~DNIW6neZVBDi0Wn1CpefQcyouQ7u-EX9KwmAQFh2~UiQvl9ORWj3J~VQyDwTbEWfwc1r4dzzA~SHzUXUGXGA46W8Vzbu21JQj2UMFHmLXjEna6m9UErN-TUykXQPxdPr77JHu0jfsCqv1uWpR3wdHaG8zs4qUxoYeDJNMF~GbRHuoA1sO7RiSWUcibjoTvhtaYVzn8ibAE-GKEw250AC0egJAC0r940S9NzBP8UuaaBEWx06qK32brmbFI~z51lX0xiIJNGUQ__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA