Vinne tenåringens tillit, hvordan kan man oppnå det?

Når tenåringer begynner å gjøre opprør, kan det skape en distanse. Hvordan vinner man deres tillit?
Vinne tenåringens tillit, hvordan kan man oppnå det?
Marián Carrero Puerto

Skrevet og verifisert av psykologen Marián Carrero Puerto.

Siste oppdatering: 06 desember, 2018

Ungdomstiden kan være en vanskelig tid i et barns liv og foreldre vil uten tvil bli testet i løpet denne perioden. Uansett, det finnes noen retningslinjer som kan hjelpe foreldre til å vinne tenåringens tillit. De fleste foreldre spør seg selv: “Hvordan kan jeg vinne tenåringens tillit?” Mange foreldre tror feilaktig at fremmedgjøring er endel av den opprørske fasen; alle tilfeller er uansett ikke like.

Forholdet mellom foreldre og barn trenger ikke alltid å bli dårlig. Forholdet avhenger av mange aspekter som karakter, evne og tenåringens indre prosesser.

Foreldre-barn forholdet blir smidd fra tidlig barndom av og alle tidligere erfaringer har kraft til å påvirke det.

Det er sant at uansett hva som skjedde i fortiden, kan det ikke forandres. Er det allikevel mulig å komme nærmere barnet i tenårene?

Det er mange eksperter som mener at det er mulig. Men det er mange aspekter å ta med i betraktning. Et viktig aspekt er holdningen foreldre har når de blir konfrontert med dette stadiet i barnets liv.

Sannhetens øyeblikk kommer

Gjennom barndommen, er barn ofte en refleksjon av sine foreldre. Det vi ikke alltid forstår er at forholdet forandrer seg etterhvert som barnet vokser opp.

Med en gang de føler seg “voksne” og uavhengige, begynner barna å evaluere ting fra sitt eget synspunkt.

Foreldre blir ikke utelatt fra denne forandringen i en tenårings liv. Ungdomstiden vil teste moral, rettferdighet, tålmodighet, åpenhet og forståelse hos sine foreldre.

tenårings jente

Det er sant at opprør spiller en dominerende rolle, de tester oss som foreldre for å se om vi gir dem alt de ber om.

Vinne tenåringens tillit; kontrollere eller stole på?

Dette er en av de aspektene som enten kan skille foreldre og tenåringer eller bringe dem nærmere hverandre.

I løpet av deres emosjonelle frigjøring, verdsetter unge mennesker tillit og ønsker ikke å bli behandlet som barn.

Det er mange anledninger hvor foreldre må velge mellom å stole på eller kontrollere.

Noen situasjoner kan oppstå som vil tvinge foreldrene til å være kontrollerende, straffe eller begrense tenåringens aktiviteter.

Allikevel, husk at det er alltid alternative framgangsmåter til hvordan man skal møte situasjonen. Og selvfølgelig, det er andre situasjoner hvor foreldrene burde stole på tenåringen sin.

Hvor mye vi tillater som foreldre vil sjonglere mellom kontroll og tillit.

Det er derfor vi som foreldre må være forsiktige med ikke å opptre irrasjonelt eller subjektivt.

Å tilby positive og styrkende råd istedenfor å gi ordre er nøkkelen til suksess.

“Med en gang de føler seg “voksne” og uavhengige, begynner barna å evaluere ting fra sitt eget synspunkt.”

Å sette grenser er bedre enn å gi ordre

En tenåring er nærmere å være en voksen og det er logisk at de ikke alltid forstår hvorfor de får så mange ordre. Det foreldre bør gjøre er å gradvis gi dem frihet mens de etablerer visse grenser.

Det er derfor det er passende å legge vekk ordrene og begynne å stipulere grenser. Grenser som tidsbegrensninger og steder de kan dra til.

Selvfølgelig, hvis det er en fare for deres sikkerhet bør vi som foreldre nekte dem tillatelse.

Men det er alltid veldig viktig å forklare hvorfor de nektes tillatelse.

Når vi tillater tenåringene våre å gjøre ting, gjør vi faktisk noe veldig viktig.

Å gi dem tillatelse viser dem at vi stoler på og respekterer deres egne meninger og personlighet. Før eller siden vil tenåringen måtte begynne å passe på seg selv.

Effektiv kommunikasjon

Hvis du noen gang har stilt deg selv spørsmålet, “Hvordan kan jeg vinne tillit hos tenåringen min?” et godt svar er kommunikasjon. Kommunikasjon trenger allikevel ikke alltid å komme å komme fra et autoritativt standpunkt.

Det er viktig at foreldrene finner en effektiv kommunikasjonsbro, felles tema, en akseptabel tone og god bruk av språk. Foreldre kan måtte se seg selv på nytt med tenåringens øyne.

Det vil ikke være en lett oppgave. Tenåringer vil ikke alltid ønske å åpne opp om sitt emosjonelle liv.

Selv de som ser på foreldrene som idoler kan synes at det er vanskelig. Det er viktig at foreldre respekterer barnas privatliv.

Vinne Tenåringens Tillit

Hvordan kan jeg vinne tenåringens tillit?

Som du kan se, det viktigste du må forstå er at barnet har vokst opp og er i ferd med å bli en voksen. Foreldre må også forstå at tillit er et forhold som blir bygd opp fra barndommen.

Alt indikerer at manipulering og foreldrenes frykt for tenåringen, vil ha en negative effekter i framtiden. Et barn som alltid har følt seg fritt og forstått, vil ikke føle behovet for å løsrive seg.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.