Presse under fødselen: Hvordan gjør man det?

Lurer du på hvordan pressriene foregår og hvordan man vet når man skal presse?
Presse under fødselen: Hvordan gjør man det?

Siste oppdatering: 25 desember, 2018

Det å presse under fødselen er en naturlig handling som mødre gjør under utdrivningsfasen, men hvordan gjør man det egentlig? Det finnes to metoder. Avhengig av hvorvidt det er nødvendig med medisinsk inngrep eller ikke, så kan det å presse enten være spontant eller målrettet.

Det er flere ulike faser som sammen utgjør fødselsprosessen. Utdrivningsfasen, eller pressriene, er når moren skal aktivt prøve å presse ut barnet. Dette presset er ansvarlig for å få dyttet babyen ut gjennom fødekanalen.

Etter livmormunnen har utvidet seg, kommer moren til å føle en trang til å presse. Dette er fordi fosteret ser etter en vei ut. Hun vil da spontant begynne å presse babyen ut.

Hos nye mødre, så kan denne perioden vare opptil tre timer. Den er kortere hos mødre som har født tidligere, for dem tar den rundt én time.

“En vertikal kroppsstilling bidrar til utvidelsen av livmormunnen og spontan pressing”

Metoder for å presse under fødselen

Det er to metoder for å presse under fødselen. Den spontane pressmetoden er den som oppstår naturlig. Som mor er det du selv som styrer den. Målrettet pressing derimot er anført av det medisinske personellet. I denne artikkelen skal vi forklare de to metodene i detalj.

Spontan pressing

Spontan eller fysiologisk pressing oppstår når moren føler behovet for å presse av naturlig instinkt. Ekspertene er enige om at de foretrekker at det å presse under fødselen skjer naturlig, og at de vil at moren selv skal styre det.

De sier at det verken endrer selve prosessen ved, eller lengden av, fødselen. I tillegg, så har studier vist at det kan redusere behovet for fødsler som krever bruk av redskap. Det er også fordelaktig for bekkenbunnen, og det reduserer risikoen for perineale traumer.

Målrettet pressing

Målrettet pressing er når det medisinske personellet leder fødesprosessen. Med andre ord, det er når de forteller moren når hun skal presse, på bakgrunn av riene.

Avgjørelsen om å bruke målrettet pressing blir vanligvis tatt om moren ikke naturlig merker behovet for å presse. Dette kan være fordi hun har fått epidural.

Mor med rier

Ulemper ved målrettet pressing

  • Det øker risikoen for skade til bekkenbunnen.
  • Øker stress og utmattelse hos moren
  • Det er større sjanse for perineal rifter og episiotomier
  • Abnormal hjerterytme hos fosteret kan oppstå.
  • Det kan forårsake urinær inkontinens
  • Høyere rate med assisterte fødsler med forceps eller sugekopper samt keisersnitt
  • Det forhindrer moren fra å føde naturlig

Hvordan presse under fødselen på riktig måte

Det er naturlig at en mor føler et behov for å presse, men det er viktig at hun presser i samsvar med riene sine. Når de to kreftene kombineres, så kan babyen komme ned og ut fort. Instinktet om å presse kommer fra at babyen sitt hode legger trykk på morens bekkenbunn.

For å presse på korrekt vis, må du utøve kraft gjennom å stramme bukveggen samtidig som du presser nedover. Når det er mulig, så er det viktig å kombinere pressingen med riene.

Pusten spiller en veldig viktig rolle. En mor kan være langt sterkere om hun lærer å kontrollere pustingen sin.

Her skal vi forklare deg stegene du må følge:

  1. Du bør forene pressingen med riene
  2. I utdrivningsfasen bør du stramme bukmusklene dine mens du samtidig presser nedover.
  3. Kontroller pustingen din. Pusten er viktig for å spare på kreftene dine.

“Ekspertene anbefaler at gravide kvinner drar på fødselsforberedelseskurs”

Hva er den beste måten å presse på?

Noen eksperter tror at den tradisjonelle måten å presse under fødselen på bør bli revurdert. De legger vekt på at den viktigste tingen er for morens kropp å fortelle henne når og hvordan hun skal presse.

De er enige om at målrettet pressing kan være veldig hjelpsomt, men de tror også at man ikke bør gå rett til det som standardrutine.

Mor som skal føde

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er det best å la mødre presse spontant. De advarer også at mødre ikke bør bli tillatt å holde pusten sin når de presser i en lengre periode.

Denne prosessen avhenger også av moren og hvorvidt hun oppdager tegnene på fødsel på riktig måte.

Som en konklusjon kan vi si at den mest anbefalte måten å presse under fødselen på er den spontane måten. Det er viktig å vente på riene slik at moren får tid til å samle kreftene sine.

Du kan spørre legen din om hva som helst av bekymringer du har før fødselen.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.