Midlertidige avgjørelser ved skilsmisser

Midlertidige avgjørelser er midlertidig rettighetsregulering for partene som er involvert i en skilsmisseprosess (vanligvis foreldre og barn) inntil en endelig dom fra retten er oppnådd.
Midlertidige avgjørelser ved skilsmisser

Siste oppdatering: 16 januar, 2020

En problematisk skilsmisse kan være langvarig og følelsesmessig utmattende. Uten endelig dom eller avtaler, mangler begge parter regulering. For å unngå dette scenariet finnes det midlertidige avgjørelser ved skilsmisser.

Midlertidig avgjørelse er et juridisk konsept som hjelper de som skal gjennom en skilsmisse. Disse avgjørelsene etablerer en ordre som skal følges, noe som er essensielt for de involverte. Disse tiltakene regulerer forholdet mellom ektefellene til skilsmisseprosessen ender med en endelig dom.

Kort sagt, midlertidige avgjørelser ved skilsmisser regulerer fire viktige aspekter:

  • Forholdet til parets barn
  • Bruk av familiens hjem
  • Økonomiske byrder under ekteskapet
  • Inndeling av felleseiendommer

Forhold og beskyttelsestiltak for felles barn

Midlertidige avgjørelser beskytter hovedsakelig parets barns rettigheter. Likeledes er hovedtiltaket å etablere hvordan barn skal kommunisere med foreldrene. Dette er med på å utforme en midlertidig samværavtale som fungerer for barna.

Midlertidige avgjørelser for familieforhandlinger

Hvis foreldre allerede bor fra hverandre, vil det etableres avtaler for søskens samvær. Dette er også tiden for å midlertidig jobbe med hvordan foreldrenes myndighet skal deles. Hovedmålet er å sikre foreldrenes forhold til barna, utover skilsmissen til ektefellene.

Selv om andre vanlige praksiser eksisterer, er hvert tilfelle unikt, og ikke alle avgjørelser gjelder alle. Det viktige er å sikre de mindreåriges velvære. I noen få tilfeller går foreldremyndigheten til og med til besteforeldrene.

Familieplikter og økonomiske byrder utover skilsmisse

Etter en skilsmisse har foreldrene fortsatt et familieforhold med sine barn som må opprettholdes, og økonomiske byrder også. Dette er hva du vil kalle barnebidrag. I tillegg til dette er det i noen tilfeller også ektefellebidrag.

Midlertidige avgjørelser ved skilsmisser tillater retten å etablere underholdsbidrag og et midlertidig samværsregime. Det kan også treffes andre tiltak som er av betydning for ektefellene.

Deling av felles eiendeler som en midlertidig avgjørelse ved skilsmisse

Et sentralt aspekt ved skilsmisse er inndelingen av eiendommer. Under denne prosessen kan en midlertidig avtale settes på plass for å unngå diskusjoner. For eksempel forblir ektefellen med foreldreansvaret i familiens hjem med barna, og den andre ektefellen kan besøke dem i løpet av bestemte dager og timer.

Domstolen kan foreslå bruk av formuesadministrasjoner for å administrere utgifter og felles eiendeler. Midlertidige avgjørelser regulerer også viktige økonomiske aspekter. For eksempel blir andre utgifter til rettssaken tatt fra fellesøkonomien, men bare når en av partene mangler økonomiske midler.

Midlertidige avgjørelser ved skilsmisser

I løpet av en midlertidig avgjørelse kan foreldre bli enige om å la barn forlate landet med den andre ektefellen. På den annen side kan man be om deponering av barnas pass hvis det er fare for kidnapping. Alle disse tiltakene skaper et komplekst og bredt spekter av tiltak som må iverksettes.

Hvordan kan du be om midlertidige avgjørelser ved skilsmisser?

En av ektefellene kan be om disse avgjørelsene før skilsmissesaksbehandlingen starter, eller under disse etter barneloven § 60. Denne forespørselen skal være skriftlig, og du bør alltid søke juridisk rådgivning fra en ekspert i familierett. Etter dette punktet vil begge parter bli sitert og med intensjon om å komme til enighet.

Det kan interessere deg ...
Ulike typer separasjon og barnefordeling
Du er mamma
Les det hos Du er mamma
Ulike typer separasjon og barnefordeling

Separasjon er en beslutning som par tar for å begynne å leve livene sine uavhengig av hverandre. Imidlertid er det en rekke forskjellige typer sepa...