Jeg har autisme og jeg kan lære

Autisme er en tilstand som påvirker barns sosiale samspill og deres psykologiske fleksibilitet. Men med tidlig og passende behandling, kan disse ungdommene lære og utvikle seg fullt ut.
Jeg har autisme og jeg kan lære

Siste oppdatering: 16 august, 2020

Den 2. april hvert år feires verdens autismedag for å gjøre folk mer bevisste på denne tilstanden og for å kjempe for rettighetene til de som lider av den. I år, under parolen “Jeg kan lære. Jeg kan jobbe”, var målet er å forbedre tilgangen til kvalitetsopplæring og anstendig arbeid for disse menneskene, da stigma fremdeles setter begrensninger på utviklingen. La oss derfor være stemmen til alle disse små: “Jeg har autisme og jeg kan lære.”

På grunn av mangel på kunnskap ser en ofte en misforståelse om denne lidelsen. Intelligenstestene som eksperter generelt bruker, fanger egentlig ikke opp disse menneskenes underliggende kompetanse.

Selvfølgelig må vi ha i bakhodet at dette er en veldig heterogen tilstand, så det er ikke mulig å generalisere. Men alle barn med autisme har styrker og evner, og de kan alle lære.

Autismespekterforstyrrelser

Autisme er en nevrologisk og utviklingsmessig tilstand som begynner å vise seg i barndommen og som følger personen gjennom hele livet. Det påvirker hovedsakelig sosialt samspill og fleksibilitet i tenkning og atferd.

Men det er enorm variasjon blant mennesker som lider av denne tilstanden. Derfor er begrepet “autismespekterforstyrrelser” blitt tatt i bruk og refererer til et kontinuum i stedet for en kategori.

I større eller mindre grad kan de fleste kjenne igjen hovedtrekkene ved autisme:

  • Uinteressert i sosialt samspill og vanskeligheter med å starte og vedlikeholde sosialt samspill.
  • Mangel på øyekontakt og problemer med å oppfatte og forstå andres mentale tilstand.
  • Gjentakende atferd, begrensede interesser, overdreven ridigitet og behov for rutiner.
  • Problemer med sensorisk integrering, de sliter med eksponering for høye lyder, sterkt lys eller folkemengder.

På grunn av alle disse faktorene har barn med autisme store integreringsproblemer i klasserommet og i samfunnet. Det ser ofte ut til at de ikke klarer å lære fordi de ikke lærer på samme måte som andre, men disse barna har flere styrker:

  • De følger nøye med på detaljer og bruker veldig logisk tenkning.
  • De viser ofte stor interesse for et spesifikt område, studerer det grundig, samler mye kunnskap om det og blir ofte veldig kompetente i det.
  • Svært ofte tenker de på en selvstendig måte som gjør at de kan bringe inn nye og unike perspektiver.
  • De opplever vanskeligheter med å behandle informasjon muntlig, men fungerer godt med visuell prosessering (fra bilder eller video).

Jeg har autisme og jeg kan lære

Barn med autisme er i stand til å lære og leve et fullverdig og godt liv. For at de skal gjøre dette, er det viktig å etablere en diagnose så raskt som mulig. Dette vil gi dem tilgang til kvalitetsbehandling på et tidlig stadium.

Barn som får hjelp i en ung alder, kan ta store skritt. Intervensjoner er vanligvis rettet mot å forbedre deres sosiale ferdigheter og evner, og legge til rette for tilpasning til skolemiljø. De trenger en individuell evaluering for å bli kjent med barnets styrker.

Intervensjon

Hvis barnet er flink til å håndtere visuell prosessering, vil det være veldig nyttig å følge instruksjoner med bilder. Hvis de samtidig viser interesse for å lese, kan dette tjene som et utgangspunkt for å etablere et tillitsbånd og for å bringe dem nærmere sine jevnaldrende gjennom en aktivitet de liker og er gode på.

Vi må gi dem et miljø som de føler seg komfortable i, og som er tilpasset deres prioriteringer og behov. Det er viktig at gruppene ikke er for store og at de får tilstrekkelig og passende oppmerksomhet fra lærerne. Lærerne må også gi dem utfordringer som samsvarer med evnene deres.

Hvis vi krever visse prestasjoner fra dem, kan de bli overveldet og frustrert. Men hvis vi hjelper dem for mye, begrenser vi deres selvstendige utvikling. Det hele handler om å finne en balanse.

Empati, positiv forsterkning, konsistens og tidlig intervensjon vil styrke disse barnas læreevner i stor grad. Familier, helse- og utdanningspersonell må slå seg sammen for å tilby disse barna tilgang til en mangfoldig og tilpasset utdanning som lar dem utvikle sitt fulle potensiale.

Det kan interessere deg ...
Hvordan oppleves verden for barn med autisme?
Du er mamma
Les det hos Du er mamma
Hvordan oppleves verden for barn med autisme?

Barn med autisme føler seg ofte misforstått og isolert. Lær deg hvordan verdenen fortoner seg for dem med denne artikkelen og se vår tankevekkende ...  • Dawson, M., Soulières, I., Ann Gernsbacher, M., & Mottron, L. (2007). The level and nature of autistic intelligence. Psychological science18(8), 657-662.
  • Millá, M. G., & Mulas, F. (2009). Atención temprana y programas de intervención específica en el trastorno del espectro autista. Rev neurol48(Supl 2), S47-52.