Hvordan teknologi hjelper under en karantene

Lær om noen av de viktigste måtene teknologien hjelper under karantenen, fra å tilby underholdning til nettbasert utdanning.
Hvordan teknologi hjelper under en karantene

Siste oppdatering: 20 mai, 2020

Bruk og misbruk av teknologi har vært grunn til bekymring. Ulike vitenskapelige samfunn har gjort sine stemmer hørt i denne forbindelse, og oppmuntret til redusert bruk av skjermer, særlig i barndom og ungdom. I dag er det en annen tilnærming, ettersom folk nå spør seg om hvordan teknologi hjelper under en karantene.

Hvordan teknologi hjelper under karantene

Fjernarbeid og underholdning for barn

Aktivitetene som folk kan gjøre eksternt, drar nytte av bruken av forskjellige teknologier. Selv om denne modaliteten ikke er eksklusiv for pandemien, har det for øyeblikket vært en markant økning.

En gutt som bruker en bærbar datamaskin

Samtidig er bruken av spillkonsoller og videospill en del av hverdagen til mange familier. Imidlertid er det mulig at karantenen har økt bruken enda mer.

Nettbasert utdanning er en måte teknologi hjelper under en karantene

Selv om forskjellige initiativer kombinerer undervisning ansikt til ansikt med virtuell undervisning, er barneskolen generelt fokusert på interaksjon ansikt til ansikt, ettersom det er viktig som et sosialiseringsmiljø.

Under eksepsjonelle situasjoner som pandemier er nettutdanning imidlertid en av måtene teknologi hjelper under karantene. Selv om det er særegenheter rundt tilgang, må vi merke oss at generelt mange institusjoner gir elevene nettbrett.

Organisere rutiner

Eksperter har uttalt viktigheten av å bevare visse rutiner i løpet av denne tiden. Og dette gjelder både barn, unge og voksne. Faste tidsplaner som så ut til å være uviktige har blitt aktuelle. Familiegjenforeninger gjennom digitale plattformer som er spesielt aktivert for dette formålet, er ressurser å vurdere.

Er det nødvendig å forklare barn at dette er en unntakssituasjon?

Selv om det finnes visse teknologirelaterte problemer, er det viktig å dele med barn at vi forstår utålmodigheten denne situasjonen forårsaker, og at du vil være noe mer tillatende med hensyn til bruken av skjermer i løpet av denne tiden.

Dette kan være fordelaktig fordi det lar dem se, om enn indirekte, at livet etter hvert vil gå tilbake til det normale.

En familie på en videosamtale

Ting å ta i betraktning

  • Familier i karantene gir nye utfordringer. For eksempel avtalene som skilte foreldrene må inngå.
  • Tilstedeværelsen av en eller begge foreldre, utover følelsen av usikkerhet forårsaket av pandemien, er et unikt øyeblikk og en kilde til muligheter.
  • Å relegere teknologi til bakgrunnen kan være viktig og til og med lindrende.

Så hvordan hjelper teknologi under karantene?

Det anbefales at man har en rasjonell bruk av teknologi og blir bevisste på hvor mye skjermtid vi har i disse koronatider. Samtidig gir den nye tekonologien oss god hjelp til å både kunne ha hjemmekontor og -undervisning. Denne kilden til nye arbeidsmetoder bør utforskes også i fremtiden, og ikke bare under koronastengningen.

Det kan interessere deg ...
Teknologiske foreldre og teknologiske barn
Du er mamma
Les det hos Du er mamma
Teknologiske foreldre og teknologiske barn

Teknologiske foreldre har mange måter å forholde seg til barna sine på, og teknologi kan være veldig effektivt. Les mer om dette.  • Asociación Española de Pediatría   www.aeped.es
  • Sociedad Argentina de Pediatría  www.sap.org.ar