Ekkolali hos barn: Hva er det, og hva kan gjøres med det?

20 september, 2018

Har du noen gang hørt om ekkolali hos barn? Det er en språkforstyrrelse som man vet lite om. Et barn med denne forstyrrelsen har en tendens til å ufrivillig repetere et ord eller en frase ytret av en tredjepart.

Denne språkforstyrrelsen hos barn manifesterer seg ved ekko, og er karakterisert ved tvangsmessige og semiautomatiske gjentakelser. Disse barna imiterer også vanligvis den originale intonasjonen til taleren. Nå som du vet hva det er, er nå spørsmålet hva vi kan gjøre med det. Fortsett med å lese dersom du vil finne det ut!

Typer av ekkolali

Det er flere typer av ekkolali hos barn. Du kan skille mellom de forskjellige klassifikasjonene ved å ta i betraktning forskjellige aspekter ved hver enkelt. 

For eksempel kan spesialister skildre de forskjellige typologiene ved denne språkforstyrrelsen ved å notere tiden som går mellom den originale ytringen og den repeterende formen, i tillegg til dens kommunikative funksjon.

Klassifisering basert på tiden det tar å produsere ekkoet

Ekkolali hos barn

  • Umiddelbar ekkolali: Den repeterte ytringer blir produsert rett etter at originalen har blitt produsert.
  • Forsinket ekkolali: Ekkoet finner sted etter at en viss mengde tid har gått. Det kan være snakk om minutter, timer eller hele uker.

Basert på kommunikativ funksjon

  • Funksjonelt ekkolali: I dette tilfellet uttrykker barnet en kommunikativ eller informativ intensjon.
  • Ikke-funksjonell ekkolali: Denne typen ekkolali hos barn mangler et kommunikativt formål. Av denne grunn er den betraktet som selv-stimulerende.

Typologi basert på den strukturelle sammenligningen av originalfrasen og ekkoet

  • Eksakt repetisjon: Originalen og repetisjonen er fullstendig identiske og like.
  • Redusert repetisjon: Kun en brøkdel av den første versjonen er lojalt reprodusert.
  • Ekspandert repetisjon: I dette tilfellet, selv om visse forandringer har funnet sted, er det ingen merkbare forandringer i den globale strukturen av ytringen.
  • Redusert repetisjon: Dette er når det forekommer forandringer i setningsmodellen. Dette indikerer kreativ evne til å omorganisere den generelle setningsstrukturen.

Hvordan behandles ekkolali hos barn?

Vel, kompleksiteten av denne typen barndomslidelse ligger i behandlingen. Det hele handler om typen av patologi som blir behandlet. Det er fundamentalt å etablert den permanente klassifiseringen for å bestemme den riktige innblandingen.

Behandling for funksjonelt forsinket ekkolali

Tanken rundt denne innblandingen består av å gå inn i det forsinkede ekkoet, så lenge det har noen kommunikativ funksjon. Det ultimate målet er å gi verbale modeller som hjelper barnet med å gjøre det de ønsker.

Selvfølgelig skal det alternativet som tilbys til barnet bli justert til deres utviklingsnivå. På samme måte burde alternativet til ekkoet øke nøyaktigheten til kommunikasjonen eller informasjonen. Tanken er å deretter gjøre det beste ut av hvert element av talen.

Denne prosessen innebærer pågående arbeid med mye tålmodighet. På hvert stadium når ytringene et høyere nivå av kompleksitet. Når barnet suksessfullt produserer en bestemt frase, er handlingen styrket med funksjoner som en måte å respondere til deres korrekt formulerte frase.

Ekkolali hos barn

Umiddelbar innblanding i ekkolali hos barn

I denne type prosess, vil terapeuten forsøke å utsette ekkolalien for en serie med diskriminerende stimuli. Tanken er at barnet skal forstå, oppdage og bestemme i hvilke settinger det er passende å produsere denne ufrivillige ytringen. 

For at dette skal skje, er det viktig at barnet lærer å skille mellom hva som er nyttig å repetere fra det som ikke gir noen mening. Dette er måten barnet lærer å repetere det de hører kun når det er eksplisitt forspurt. I dette tilfellet kan spesialister lene seg på forskjellige profesjonelle metoder.

Prosedyren for ikke-funksjonell ekkolali

Her er det vi møter på vanskeligheter. Ettersom denne lidelsen ikke er funksjonell, indikerer det noen andre forstyrrelser i utviklingen av talen, og derfor blir dette en stor barriere for kommunikasjon for individet som er berørt av det.

Derfor vil spesialisten forsøke å fullstendig utrydde ekkaloli hos barn. For å oppnå dette, er en av de mest effektive strategiene å forklare barnet at disse repetisjonene ikke er nyttige i spesifikke kontekster.

I denne typen patologi kan også en serie med atferdsteknikker bli brukt, ofte samtidig. Fra dette perspektivet er selvregulering introdusert, sammen med forsterkningen av motstridende atferd, og pauser, blant annet.