Den evolusjonære effekten av keisersnitt

Den evolusjonære effekten av keisersnitt

Siste oppdatering: 22 desember, 2022

Kvinner med en veldig smalt bekken ville ikke ha overlevd en fødsel 100 år tilbake i tid. Dette gjør de nå, og dermed overfører de gener som gir for smale bekken, til døtrene sine.

Denne uttalelsen kommer fra Philipp Mitteroecker, en av mange forskere som studerer de evolusjonære effektene keisersnitt har på kvinnekroppen.

Dette studiet har ikke som mål å kritisere keisersnitt som et medisinsk inngrep, understreker eksperten. Målet er kun å vise hvilken effekt keisersnitt har på evolusjonen

Før keisersnitt ble vanlig praksis, ble ikke gener fra mødre med smalt bekken videreført, siden disse kvinnene døde under fødselen. Men nå, takket være keisersnitt, kan kvinner med smale bekken sette barn til verden og videreføre genene sine til døtrene.

Et studie publisert i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences konkluderer med at innføringen av keisersnitt som en vanlig praksis under fødsel, påvirker menneskets evolusjon.

Evolusjonære effekter av keisersnitt på kvinnekroppen

Ifølge forskere har det blitt flere kvinner som har for smale bekken for vanlig fødsel. På 60-tallet hadde 30 av 1000 kvinner for smale bekken til å kunne gjennomføre en naturlig fødsel. I dag har antallet økt til 36 av 1000.

De østerrikske forskerne som utfører dette studiet, tror at denne trenden kan fortsette. De tror imidlertid ikke at naturlig fødsel vil forsvinne.

“Uten dette moderne medisinske inngrepet ville for smale bekken vært dødelig og dette er, i et evolusjonært perspektiv, naturlig seleksjon.” Dette ble også bekreftet av Mitteroecker, medlem av Det teoretiske biologiske departementet på Universitetet i Wien.

De evolusjonære effektene av smale midjer og store babyer

Forskerne som leder dette forskningsprosjektet spurte seg selv hvorfor menneskemidjen ikke har blitt bredere med årene.

Hodet til en menneskebaby er stort hvis vi sammenligner det med andre primater. Derfor er fødselen vanskeligere for oss enn for sjimpanser, for eksempel.

Forskerne utviklet en matematisk modell ved å bruke data fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og andre viktige studier på nyfødte.

Det de fant – bekrefter en artikkel publisert av BBC – motarbeidet en styrkende, positiv evolusjon av kvinnekroppen. Faktisk ser det ut til at nyfødte babyer øker i størrelse.

Dette er ikke positivt, ettersom for store babyer vil de sette seg fast under fødselen. Tidligere ville dette betydd døden for både mor og barn, slik at morens gener ikke ville ha blitt videreført til neste generasjon.

“En side av denne selektive kraften – nemlig trenden mot mindre babyer – har forsvunnet på grunn av keisersnitt,” sier Dr Mitteroecker.

Dataene gir grunnlag for å påstå at keisersnitt har en dobbel evolusjonær effekt. For det første har vi flere kvinner med kropper som ikke kan gjennomføre vaginal fødsel. Så ser vi også flere og flere større babyer. Disse babyene har en større sjanse for å overleve og vokse seg sunne og sterke.

“En mors glede begynner når nytt liv begynner å røre seg i magen, når et lite hjerteslag høres for første gang og et lekent spark minner henne på at hun aldri er alene.”

– Ukjent forfatter –

Keisersnitt: en praksis som blir mer og mer utbredt

Ifølge data fra Verdens helseorganisasjon fra 1985, er helseeksperter rundt om i verden enige om at andelen av fødsler som krever keisersnitt ikke bør overgå 10-15%.

Likevel ser vi dessverre at keisersnitt har blitt mer vanlig enn naturlige fødsler i mange land. Keisersnitt er mer og mer utbredt i både industri- og utviklingsland.

Verdens helseorganisasjon anerkjenner at keisersnitt alltid bør gjennomføres om det er nødvendig. Det bør aldri begrenses kun for at vi skal holde oss under en spesifikk prosentandel.

Keisersnitt kan rettferdiggjøres i et medisinsk perspektiv ettersom de effektivt motvirker dødelighet.

Det ser imidlertid ikke ut til å være noen fordeler for kvinner og babyene deres når keisersnitt utføres uten at det er helt medisinsk nødvendig.

Faktisk trenger barn de viktige bakteriene som man får ved vaginal fødsel. Barn som er forløst ved keisersnitt har for lite allergi-beskyttende bakterier i tarmene.

Studier viser at barn som er forløst ved keisersnitt er mer utsatt for en rekke kroniske sykdommer som astma, allergi, gikt, tarmsykdommer og leukemi.

I likhet med alle operasjoner, medfører keisersnitt risikoer på både kort og lang sikt. Prosedyren har effekter som kan vare i flere år etter fødselen og påvirker livene til mor og barn.


Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.