Debatten og de juridiske aspektene rundt vaksiner

Mange viktige tvil og kontroverser som de genererer i forskjellige sosiale og profesjonelle sektorer kan settes opp mot deres viktige rolle i å forebygge sykdommer. Hva er de juridiske aspektene ved vaksiner?
Debatten og de juridiske aspektene rundt vaksiner

Siste oppdatering: 01 oktober, 2019

Vaksiner har vært ett av de største fremskrittene innen moderne medisin. De har endret forløpet av menneskets historie ved å redusere den totale forekomsten av mange farlige sykdommer. De er faktisk et av de beste verktøyene vi har for å forhindre sykdom og for å fremme folkehelse. Dette har faktisk vært en bidragsyter til debatten rundt vaksiner.

Vaksiner er et av de mest effektive instrumentene vi har for å sikre at store befolkningsgrupper holder seg friske. Imidlertid er det forskjellige synspunkter og mye kontrovers i debatten rundt vaksiner.

Vaksiner er kontroversielle fordi enkelte mennesker forbinder dem med risiko. I dag er det foreldre som motsetter seg ideen fordi de er bekymret for mulig skade fra potensielle bivirkninger. Det er flere foreldre som motsetter seg tanken om at vaksiner skal være obligatoriske i mange land rundt om i verden.

De juridiske rammene rundt vaksinasjon er også forskjellige fra land til land. Myndigheter og fagpersoner i det medisinske samfunnet anbefaler vaksiner fordi de mener at de er medvirkende til å beskytte våre grunnleggende helserettigheter.

Vi vil diskutere noen av disse problemene nedenfor for å lære mer om rettighetene våre som pasienter og foreldre.

De juridiske rammene for vaksinasjoner

Innenfor de juridiske rammene for vaksinasjoner er informasjon et av de viktigste aspektene. Det er med dette målet i bakhodet at helsepersonell og myndigheter har delt mer informasjon om vaksiner med allmennheten.

De ønsker å forsikre at pasientene, og foreldrene deres når det gjelder mindreårige barn, er godt informert når det gjelder vaksinasjoner.

Debatten om vaksiner

Ikke desto mindre er det i praksis oftest medisinsk personell og sykepleiere ved helsestasjoner som informerer pasienter og deres foreldre om risikoen og fordelene ved vaksinasjoner. Disse teamene har plikt til å forsikre deg om at du får tilstrekkelig og korrekt informasjon, spesielt når foreldre er i tvil eller forbehold.

Målet er å oppnå maksimal vaksinasjonsdekning. Uten maksimal dekning blir noen sårbare populasjoner mer mottakelige for sykdommer som det finnes en vaksine for.

Dette er fordi for eksempel mennesker med svekket immunforsvar ikke kan motta vaksinasjoner. De er vanligvis unntatt, men vaksinering av resten av befolkningen beskytter dem mot å fange disse sykdommene.

Det er viktig at fagfolk gir foreldrene fullstendig informasjon. Informasjonen må være lett å forstå. Dette inkluderer informasjon om alle obligatoriske eller anbefalte vaksinene, enten de er gitt gjennom offentlige programmer eller dekkes av den anbefalte vaksinasjonsplanen.

Debatten rundt vaksiner: Foreldres samtykke

I de fleste land er det foreldrene som gir samtykke til å vaksinere mindreårige barn. Avhengig av deres modenhetsnivå anses det også som god etisk praksis å informere barn over 12 år fullt ut om hva vaksinen gjør og hvordan den beskytter dem.

Som en annen tommelfingerregel bør ungdom over 16 år og eldre samtykke til å bli vaksinert, bortsett fra i risikosituasjoner. Da er det best at foreldrene eller representantene deres bestemmer seg for vaksinasjon på vegne av den unge pasienten.

Når det gjelder vaksiner gitt gjennom vaksinasjonsprogrammet, holder det nå at én av foreldrene gir sitt samtykke. Tidligere var denne loven uklar, men den nye loven tredde i kraft i 2018.

Når det gjelder vaksiner som ikke er en del av det offisielle vaksinasjonsprogrammet, inngår vaksinasjonen den juridiske kategorien for en valgfri medisinsk behandling. Samtykke fra begge foreldrene vil være nødvendig.

Bør vaksiner være obligatorisk?

Temaet å bli pålagt å vaksinere barna dine fremmer noen spørsmål når det gjelder personlige friheter og kollektive rettigheter. Lovgivningen er forskjellig i alle land, men i noen europeiske land er visse vaksiner obligatoriske. I Norge er for eksempel vaksiner ikke obligatorisk, men det er tilrettelagt for at alle skal ta dem.

Debatten om vaksiner

Med plikten til å ta vaksiner er det mange juridiske og etiske aspekter som må vurderes. Ironisk nok har vaksiner kontrollert alvorlige smittsomme sykdommer i den grad det nå bidrar til kontroversen i dag.

Foreldre føler at det er liten risiko for å bli smittet med sykdommer som nå virker sjeldne. Det er mange aktive debatter i vitenskapelige tidsskrifter og blant foreldre og skolestyrer om hvorvidt de skal kreve vaksinering og om det er en unødig risiko for bivirkninger.

Debatten om vaksiner: Vaksinasjonsrater

Nå for tiden er det sjelden vi hører om noen av de smittsomme sykdommene som en gang rammet befolkningen, spesielt blant spedbarn og barn. Av denne grunn er det mange foreldre som ikke vurderer risikoen de tar ved å ikke vaksinere barna sine. Foreldre er mer redd for risikoen forbundet med selve vaksinen.

Lovgivningen i mange land gjenspeiler nå denne kontroversen i hele samfunnet. En rekke land har måttet gjøre vaksinasjon for visse sykdommer til en obligatorisk prosedyre. Debatten er sentrert om å beskytte et individs grunnleggende rettigheter, som retten til helse før personlig frihet.

I Norge er likevel vaksinasjonsnivåene fortsatt høye sammenlignet med andre land som Frankrike eller Italia. I disse landene måtte de gjøre visse vaksiner obligatoriske gitt den alarmerende nedgangen i vaksinasjonsgraden.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.