De 10 mest populære babynavnene og deres betydning

De 10 mest populære babynavnene og deres betydning
María José Roldán

Skrevet og verifisert av psykopedagogen María José Roldán.

Siste oppdatering: 15 august, 2018

I denne artikkelen vil vi dele de mest brukte babynavnene i Norge i 2017 med deg.

Når det gjelder å navngi barnet vårt, håper vi alltid at vi gjør det riktige valget, og vi blir forelsket i et navn med det samme.

Det er i dag fortsatt vanlig å kalle opp barn etter slektninger. Dette gjelder både gutter og jenter. Foreldrene kan velge å bruke det samme navnet eller en slags interessant variasjon.

Mange foreldre velger også navn som er populære. Og det er derfor vi ofte kan se mange barn med samme navn i klasserom og i barnebursdager.

Navnene på nåværende kunstnere, idrettsutøvere og kjendiser er også vanlige valg for et barns navn.

Navnet vi velger for våre barn har en spesiell betydning for oss. I virkeligheten har alle sin egen forklaring og opprinnelse til navnene de velger.

De fleste navnene vi kjenner kommer fra stammer som styrte jorden mange år siden. Det er også bibelske navn og navn fra gudene, men generelt har de alle å gjøre med begreper som lys, sjø eller natur generelt.

Vi vil gjerne dele dele de 10 mest brukte babynavnene i Norge i 2017 med deg, og deres betydninger for å hjelpe deg med å få en klarere idé når det er tid for deg å velge!

Sofie/Sophie

Når babyen begynner å smile og le: Et stort skritt i deres følelsesmessige utvikling

Sofie og Sophie er et kvinnenavn kommer fra gammelgresk og det greske ordet sophía som betyr “visdom”. Deler av navnet utgjør også slutten av ordet filosof som betyr “en som elsker visdom”.

Jakob/Jacob

Dette er et bibelsk navn. Jakob kommer fra det hebraiske Yaʿakov, som betyr “hæl” eller “beintrekker”. I Det gamle testamentet er Jakob stamfar til Israels 12 stammer. I det nye testamente er Jakob den eldste av de 12 apostlene.

Nora

Nora er en kjæleform av Eleanor og Eleonora, som sannsynligvis er utledet av Helene, som kommer fra det greske ordet “helene”, som betyr “lys” eller “skinne”. Navnet kan også bety “medfølelse” og “fremmed”.

Navnet har en gammel europeisk tradisjon og an annen arabisk tradisjon. Nora er et svært vanlig navn i Saudi-Arabia. Formen Noora er svært vanlig i Qatar.

Lucas/Lukas

Dette er et gammelt gresk navn og betyr mann fra Lucania (som betyr den lysende byen). Lucania er et område sør i Italia. Det finnes også tre andre mulige betydninger; “hellig skog” (latin), “lys” (gresk) og “ulv” (gresk). Lukas er også kjent fra Bibelen som forfatter av Lukas-evangeliet.

Emma

Dette navnet er et gammelt germansk jentenavn er er en forkortet variant av navn som begynner på Erm- eller Irm- (for eksempel Ermgard eller Emengard). Den første delen av disse navnene er opphavet til Emma. Erm- eller Irm- er en av Odins kallenavn og betyr stor, den altomfattende eller mektige. Det tyske ordet “ermen” betyr hel eller universell.

Avledet fra dette betyr Emma den flittige, den som klarer alt eller den huslige

Emil

Emil kommer fra det romerske navnet Aemilius og ble først tatt i bruk på fransk. Emil er en opprinnelig tysk form av det franske mannsnavnet Émile. Aemilius er utledet fra det latinske ordet aemulus som betyr “rival”, “antagonist” eller “sjalu”, men navnet kan også bety “vennlig”.

Sara

Sara og Sarah er varianter av de hebraiske kvinnenavnet Sarai som betyr prinsesse eller fyrstinne. Den muslimske varianten, Zahra, betyr skinnende eller blomst. Sara var ifølge Bibelen Abrahams hustru

Oskar

I Norge og Sverige er Oskar et kjent kongenavn. Oskar er et mannsnavn som blir brukt i flere europeiske kulturer. Navnet kan stamme fra norrøne Ásgeirr (gud + spyd), og utviklet seg deretter videre gjennom eposet Ossians sanger, der Oskar er en av heltene, med de keltiske navneleddene os “hjort” og cara, “venn”.

hva betyr navnet

Ella

Ella er et jentenavn som trolig er en variant av en rekke ulike navn som Ellen, Eleonora, Elisabeth og flere. Det kan også være:

  • dannet som en kortform av germanske navn med navneleddet ali som betyr “andre”
  • dannet av det hebraiske el, “Gud”, eller eli, “min Gud”
  • en kortform av Ellen, som er en variant av Helene, og kan være dannet av de greske ordene helene, “lys”, eller helios, “sol”
  • en kortform av Eleonora som har usikker opprinnelse og betydning
  • en kortform av navn som slutter på -ella, som Gabriella og Petronella

 

Oliver

Navnet har usikker opprinnelse. Det finnes forslag om at navnet kan bety oliventre, men det er lite sannsynlig. Oliver en engelsk form av navnet Olivier som ble brukt av normannere i Frankrike. Det kan muligens være:

  • en variant av det nordiske navnet Olaf som er dannet av de urnordiske navneleddene anu, “stamfar”, og laibaR, “etterkommer”
  • en variant av det nordiske navnet Alvar som har opprinnelse i det germanske Alfihar, “alv” + “armé”
  • en sammensetting av de nordiske navnene Ole og Iver

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.