Barns lek i ulike stadier

Barns lek i ulike stadier
María Alejandra Castro Arbeláez

Skrevet og verifisert av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Siste oppdatering: 18 juni, 2018

Barns lek er avgjørende for utviklingen, og endrer seg i takt med barnets alder.

Etter hvert som barnet vokser opp vil det behøve endret stimuli. De vil endre lekens mønster i takt med alderen, og utvikler nye ferdigheter og får nye interesser.

Hver aktivitet barnet ditt holder på med vil utvikle seg over tid. Babyer starter med noen få ferdigheter, men etterhvert som de blir eldre blir leken mer avansert. 

Barn tilpasser leken automatisk etter hvor de er i utviklingen. Så er det opp til oss å gi dem de verktøyene de trenger.

For å forstå hvilket nivå barnet ditt har kommet til, kan du bare se på hva og hvordan de leker. Dette er den beste indikatoren på modenheten og personlighetsutviklingen.

Barns lek er basert på spontanitet: Det er en av egenskapene til utviklingsstadiene deres. Det er derfor du kan se at interessene deres endres over en relativt kort periode.

Når det er sagt så er det ikke noen spesifikk alder hvor barn begynner å leke. Babyer leker fra de er veldig små, selv om vi ikke alltid legger merke til det.

Som vi har nevnt, så leker barn ut ifra det utviklingsstadiet de er i. Derfor kan babyers lek være vanskelig å observere og følge. 

I likhet vil barns lek være forskjellig mellom babyer og barn, i forhold til deres personlighet.

Det skal sies at også barn i samme alder vil kunne ha forskjeller i hvordan hver og en leker, eller lekene de foretrekker.

Med andre ord er det et mønster i barns lek i ulike stadier, men uttrykket vil variere fra ulike barn og deres unike personlighet.

Hvordan viser barneleken seg ut fra hvert stadie

For å forstå hvor barnet ditt er i utviklingen, kan du la dem leke som de ønsker. Det er barnet ditt som bør få velge leken. 

Så snart du har forstått hva slags lek barnet ditt foretrekker, kan du ta i bruk ulike verktøy for å hjelpe dem å utvikle seg.

Hvis du ønsker å vite mer om hvilke leker som er typiske for hvert stadie, kan du lese videre og finne ut mer om noen av kategoriene.

Motorisk lek

Denne leken starter fra de aller første dagene i livet, og varer opp til ca 2 år. Motorisk lek er fokusert på å beherske ulike bevegelser.

Dette fremmer utviklingen av nye ferdigheter, og hjelper barnet å kontrollere sin egen kropp. 

Kreativitet og symbolsk lek

Denne typen lek starter rundt 2,5-3 årsalder. I dette stadiet øver også barn seg på å kontrollere ulike gjenstander. Selv om fantasi er et tilstedeværende element i barns lek gjennom barndommen, så er det i dette stadiet at symbolsk lek begynner å dukke opp. 

Rollespill og imaginære funksjoner for gjenstander er typisk rundt treårsalder. I dette stadiet ser barnet ubegrensede funksjoner i nesten alt mulig.

Bygging

Byggeleker er et tegn på et stadiet i barnets liv der rask utvikling av ferdigheter gjør seg gjeldende. Dette skjer rundt femårsalder, og forblir populært frem til rundt syvårsalder.

I dette stadiet vil barnet ha en bedre mental evne til å bygge avanserte konstruksjoner, som de med glede kan leke med i mange timer.

Regler og samspill

Rundt syvårsalderen har barna utviklet det meste av de fysiske og mentale ferdighetene. Da gjenstår finpussingen av de sosiale ferdighetene. Derfor er det det sosiale samspillet som står i fokus i dette stadiet.

I denne aldersgruppen leker de med regler. De lager grupper med andre barn, basert på voksenlignende samspill, og er i stand til å begynne med sport eller litt mer avanserte brettspill. 


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.