5 til 7 år

Måten barn mellom 5 og 7 år vokser på, har en tendens til å ha noen ting til felles som vi vil forklare. Hovedsakelig er barn i denne alderen fulle av energi. De lærer ved å leke, og deres motoriske ferdigheter, språk og følelser er i kontinuerlig utvikling. Men dette er når forskjeller mellom barn kan vises (saktere utvikling, problemer med enkelte ting, læringsvansker, osv.). I denne seksjonen av Du er mamma får du all den informasjonen du trenger.