3 aktiviteter som kan bekjempe mobbing

30 oktober, 2019
Mange barn er dessverre utsatt for mobbing. Nedenfor gir vi deg en detaljert forklaring på tre gode aktiviteter mot mobbing. 

En metode som effektivt kan bekjempe mobbing er gruppeaktiviteter i klasserommet. Elever tilbringer størsteparten av skoledagen inne i klasserommet. Derfor bør forebyggende arbeid mot mobbing også foregå nettopp i klasserommet. I dagens artikkel vil vi dele tre gruppeaktiviteter som kan motvirke mobbing.

Hardt arbeid for å sette en stopper for mobbing på skolen er et veldig viktig tiltak for å skape et godt og inkluderende skolemiljø. Med andre ord, fraværet av mobbing vil øke sannsynligheten for at alle typer elever kan utvikle sine sosiale evner og akademiske evner på en god måte.

Viktigheten av klasseromaktiviteter for å bekjempe mobbing

Skolen spiller en helt avgjørende rolle i arbeidet mot mobbing. Skolen kan både gripe inn i pågående saker, gi barna gode verdier og ikke minst gjøre forebyggende arbeid for å bekjempe mobbing. Forebyggende arbeid er tross alt det første skrittet på veien mot å fjerne dette problemet.

Derfor er det viktig at skolen gjennomfører aktiviteter som kan redusere og eliminere forekomsten av mobbing i skolen. Under følger en detaljert forklaring av de tre aktivitetene mot mobbing:

Aktivitet 1: Bli enige om regler for hvordan man skal omgås hverandre

Denne aktiviteten er laget for å oppnå følgende:

 • Skape en følelse av samhørighet i gruppen.
 • Lage et godt miljø for akademisk samvær og samarbeid.
 • Få elevene til å reflektere over sin egen oppførsel på skolen.
 • Etablere en varig forpliktelse, både for elevene som en gruppe og individuelt, til å følge reglene.

For å sette igang denne aktiviteten skal læreren gjøre følgende:

 1. Be barna om å utveksle ideer og lage regler som alle skal følge gjennom skoleåret. Få dem til å legge frem ideene sine til resten av gruppen.
 2. Skriv ned forslagene deres på tavla.
 3. Del ut blanke ark til hver av elevene i klassen. Så skal elevene skrive ned reglene de liker best.
 4. Tell opp hvilke av reglene som fikk flest stemmer og velg de 10 mest populære reglene.
 5. Skriv ned reglene på en stor plakat og heng den opp i klasserommet slik at alle kan se den.

Aktivitet 2: Bli klar over forskjeller og likheter

Det er ikke uvanlig at mindre grupper med venner dannes i klassen. Når dette skjer, vil de danne et sterkt bånd seg imellom, men de vil ikke bli så godt kjent med resten av klassekameratene sine.

Formålet med denne øvelsen er blant annet at alle i klassen skal bli kjent med hverandre. Dette vil skape en større følelse av samhørighet og etablere en tydeligere gruppeidentitet. Kort oppsummert er formålene med denne aktiviteten følgende:

 • Bli klar over hvor viktig det er å ta hensyn til sine egne og andres følelser og meninger.
 • Skape en større bevissthet rundt mangfold og diversitet.

For å gjennomføre denne aktiviteten skal læreren gi elevene disse oppgavene:

 1. Del ut et ark til hver elev og be dem om å svare på forskjellige spørsmål om hva de liker å holde på med. Be dem skrive ned hvilke hobbyer og interesser de har, så mange som mulig.
 2. Del klassen opp i mindre grupper slik at de kan finne ut hvilke svar de har til felles med andre.
 3. Gi hver av gruppene et stort ark eller en plakat. Be dem om å skrive ned en liste over hva de har til felles og en liste over forskjellene mellom dem.
 4. Les opp svarene fra hver gruppe uten å si hvilke gruppe det er snakk om. Så kan elevene prøve å gjette hvilke svar som hører til hvilke gruppe.

Aktivitet 3: Presentasjon og oppklaring av konseptet mobbing

Det er vanlig at elever hører ordet “mobbing” i medier, fra voksne og fra klassekameratene sine. Og selv om de vet at mobbing eksisterer i en vid forstand, har det ikke nødvendigvis en klar forståelse av hva det egentlig er.

utestengning

Denne aktiviteten gjør det enklere for elevene å virkelig forstå hva mobbing egentlig er. En forutsetninger for å kunne bekjempe mobbing er jo å kunne definere skikkelig hva det er. Formålet med denne aktiviteten er som følger:

 • Gi informasjon om hva mobbing av skoleelver er.
 • Be elevene om å peke på situasjoner med og eksempler på mobbing i skolen.
 • Fremme en god gruppedynamikk og samarbeid blant elevene ytterligere.
For å gjennomføre denne aktiviteten skal læreren gjennomføre følgende retningslinjer:
 1. Be elevene om å dele seg opp i mindre grupper og lage sin egen definisjon på hva mobbing er. De kan gjerne komme med flere eksempler.
 2. Be dem om å presentere definisjonene sine for klassen og skrive dem ned på tavla.
 3. Så skal de lage en felles definisjon i klassen basert på alle forslagene som har blitt presentert.
 4. Hvis noen relevante sider og detaljer mangler, skal læreren påpeke dette og inkludere det i definisjonen.
 5. Få elevene til å bli enige om og skrive ned en definisjon på hva mobbing er på en plakat. Heng deretter plakaten opp i klasserommet sammen med reglene for hvordan elevene skal omgås hverandre på skolen.
 6. Del ut kort til elevene som beskriver forskjellige situasjoner. Be elevene om å avgjøre om situasjonene på kortene deres kan kalles mobbing eller ikke. Slik kan læreren avgjøre om elevene har forstått konseptet og er i stand til å gjenkjenne tilfeller av mobbing.

Til slutt er det også verdt å nevne at elever som blir mobbet ofte får et dårligere selvbilde. Dette er ikke bare vondt for barna, men det kan også påvirke hvordan de gjør det på skolen, da det finnes en sammenheng mellom selvbilde og akademisk prestasjon. Så arbeid mot mobbing er kjempeviktig av flere forskjellige grunner. Håper disse aktivitetene vil hjelpe!

 • Beane, A. L. (2006). Aulas libres de acoso. Barcelona: Editorial Grao de Irif, SL.
 • Gorbeña, L. (2011). Programas y estrategias para la convivencia escolar. Leioa: Ayuntamiento de Leioa.
 • Ortega, R. y Mora-Merchán, J. (1998). La Convivencia Escolar: qué es y cómo abordarla. Programa Educativo de Prevención de Maltrato entre compañeros y compañeras. Junta de Andalucía: Consejería de Educación y Ciencia.