Sykdommer i ungdomsårene

Barna våre har lagt barndommen bak seg og er nå utsatt for en rekke tilstander, sykdommer og lidelser som vi må kjenne til. Virkeligheter som kjønnssykdommer, avhengighet, uønsket graviditet eller til og med depresjoner og selvmordstanker, er faktorer vi må ta med i beregningen for å forebygge dem og fremme sunnere livsstilvaner.