12 til 24 måneder

Denne perioden mellom 12 og 24 måneder er en av de viktigste periodene i ditt barns liv. De går fra å krabbe til å ta deres første skritt. Deres finmotorikk vil forbedres sammen med deres kognitive utvikling. Deres sosiale, emosjonelle og kommunikative evner er også viktige. Det er en tid med store milepæler, og du kan lese om dem her.