Teorien om kognitiv belastning for forbedret hukommelse

I denne artikkelen skal vi diskutere teorien om kognitiv belastning, hvordan den ble til og hvordan den kan brukes til å forbedre hukommelseprosesser hos mennesker.
Teorien om kognitiv belastning for forbedret hukommelse
Azucena Fernández

Skrevet og verifisert av læreren Azucena Fernández.

Siste oppdatering: 22 desember, 2022

John Sweller, en australsk psykolog spesialisert i utdanning, utviklet teorien om kognitiv belastning på slutten av 1980-tallet. For å gjøre det jobbet Sweller med utgangspunkt i George Millers tidligere undersøkelser på informasjonsbehandling. University of New South Wales School of Education publiserte i 2017 et dokument som fordypet teorien.

Teorien om kognitiv belastning er fokusert på læring og basert på ideen om at hvis den menneskelige hjernen bare kan gjøre en begrenset mengde ting på samme tid, så må vi være bevisste på hva vi ber den gjøre.

“Teorien om kognitiv belastning er basert på en rekke allment aksepterte teorier om hvordan menneskelige hjerner behandler og lagrer informasjon. Disse antagelsene inkluderer: at menneskets hukommelse kan deles inn i arbeidshukommelse og langtidshukommelse; at informasjon lagres i langtidshukommelsen i form av skjemaer; og at behandling av ny informasjon resulterer i ‘kognitiv belastning’ på arbeidshukommelsen som kan påvirke læringsresultatene.”

– Anderson (1977), Atkinson & Shiffrin (1968), Baddeley (1983) –

Dette betyr at det i henhold til teorien om kognitiv belastning er en grense for mengden ny informasjon hjernen kan behandle samtidig. Det er ingen grenser for hvor mye allerede lagret informasjon den kan behandle samtidig.

Teorien om kognitiv belastning for forbedret hukommelse

Argumentet bak teorien om kognitiv belastning

Hjernen jobber med korttids- og langtidshukommelse. Langtidshukommelse holder informasjonen veldig strukturert på ubestemt tid.

Korttidshukommelse mottar informasjon, behandler den slik at den er lettere å forstå og lagrer den i langtidshukommelsen. Denne korttidshukommelsen har sine begrensninger. Den er i stand til å lagre opptil syv elementer av informasjon.

Hvis langtidshukommelsen kan skape strukturer for visse elementer, kan prosessene relatert til informasjonen i denne strukturen kreve mindre anstrengelse, og kan bli automatiske.

Når en person klarer å lage forskjellige mentale skjemaer, får de evnen til å strukturere informasjonen de mottar raskere og mer effektivt. Forståelse og analyse av denne informasjonen kan gjøres automatisk.

På dette øyeblikket vises informasjon i hukommelsen som et element i arbeidshukommelsen. Dette er kjent som “å tilegne seg erfaring”. For læringsprosessen er innholdsassimilering lettere hvis informasjonen vi skaffer oss kan grupperes på en logisk måte som skaper et nytt mentalt skjema.

Du kan avlaste din kognitive belastning hvis du er i stand til å distribuere informasjonen på flere måter (for eksempel visuelt eller auditivt). Dette betyr at for å lære, trenger informasjonen å dirigeres til hovedmålet, ikke oppgavene som omgir det.

Hva foreslo Sweller?

“Teorien om kognitiv belastning er utformet for å gi retningslinjer som er ment å hjelpe til med presentasjonen av informasjon på en måte som oppmuntrer elevers aktiviteter som optimaliserer intellektuell ytelse. Teorien antar en arbeidshukommelse av begrenset kapasitet som inkluderer delvis uavhengige underkomponenter for å håndtere auditiv/visuelt materiale og visuell/tredimensjonal informasjon, så vel som en effektiv ubegrenset langtidshukommelse som inneholder skjemaer som varierer i sin grad av automatisering.”

– Sweller –

Teorien om kognitiv belastning for hukommelsesforbedring

Derfor dannes kunnskapsbasen av skjemaer, skjemaer som tilegnes gjennom livet. Innenfor disse skjemaene kan det være andre.

I følge denne teorien finner vi i et kunnskapsområde forskjellene mellom en ekspert og en amatør. En amatør vil ikke ha de samme kognitive skjemaene som en ekspert har anskaffet seg gjennom årene. Med læring endres skjemaer i langtidshukommelsen. Dette skjer i det lange løp.

Når du kan noe og jobber med det, begynner de kognitive karakteristikkene som er assosiert med innholdet å endre seg, slik at arbeidshukommelsen din kan mestre det mer effektivt.

Denne teorien kan også ha direkte konsekvenser for måten lærere utformer undervisningsmetoder, forelesninger, eksamener og pensum på.

Det kan interessere deg ...
Hvordan gi elevene mer kontroll over utdanningen sin
Du er mamma
Les det hos Du er mamma
Hvordan gi elevene mer kontroll over utdanningen sin

Å gi elevene mer kontroll over utdanningen sin betyr å gi dem autonomi i læringen. Finn ut mer om dette emnet og hvordan det kan bidra i læringspro...  • Paas, Fred, Alexander Renkl, y John Sweller. Cognitive load theory: Instructional implications of the interaction between information structures and cognitive architecture. Instructional science . (2004).
  • Singley, Mark K., y John Robert Anderson. The transfer of cognitive skill. Harvard University Press, 1989.
  • Atkinson, Stephanie. Cognitive style in the context of design and technology project work. Educational Psychology. (1998).
  • Shiffrin, Richard M. Perspectives on modeling in cognitive science. Topics in cognitive science. 2010.

Innholdet på Du er mamma er utelukkende skrevet for lærings- og informasjonsformål. Det kan ikke under noen omstendigheter erstatte diagnostisering, råd eller behandling fra en fagperson. Ved tvil er det best å konsultere en spesialist.