Aktiviteter for å jobbe med språklig kompetanse hjemme

Det er viktig for barn å kunne uttrykke seg tydelig verbalt. I denne artikkelen skal vi anbefale noen leker for å jobbe med språklig kompetanse hjemme.
Aktiviteter for å jobbe med språklig kompetanse hjemme
Ana Couñago

Skrevet og verifisert av psykologen Ana Couñago.

Siste oppdatering: 22 desember, 2022

Språklig kompetanse består i å bruke språket på riktig måte for å kommunisere og samhandle med andre mennesker, både muntlig og skriftlig. Dette er en av de grunnleggende pedagogiske ferdighetene. Men hvordan kan man jobbe med språklig kompetanse hjemme? Her er noen aktiviteter for å hjelpe barna dine med å nå dette målet.

Aktiviteter for å jobbe med språklig kompetanse hjemme

Hvis du praktiserer aktivitetene og lekene som er beskrevet nedenfor, vil barna dine kunne utvikle det verbale språket, rask tenking, oppmerksomhetsferdigheter, sosiale evner og andre evner som er viktige for deres utvikling.

Du er i ferd med å finne ut hvordan dere kan ha det gøy sammen, mens barna dine jobber med sine språkferdigheter!

Aktiviteter for å jobbe med språklig kompetanse hjemme

“Ord kan virke som røntgenstråler hvis enbruker dem ordentlig – de går tvers gjennom alt. En leser dem og blir gjennomstrålet.”

– Aldous Huxley, Vidunderlige nye verden –

Hviskeleken

For å begynne å leken må deltakerne sitte på gulvet og danne en sirkel, slik at alle kan se hverandres ansikter tydelig.

En av deltakerne må hviske en setning til deltakeren på høyre side. Deltakeren må så hviske den samme setningen til personen til høyre, og de hvisker den videre. Denne prosessen gjentas til sirkelen er fullført.

Etter at alle har prøvd seg, må den siste personen si setningen høyt. Selvfølgelig vil setningen ikke ha noe med den opprinnelige setningen å gjøre, og dette kan være ganske morsomt. Leker man med små barn, kan man begynne med å bare hviske et ord. For eldre barn kan det være morsomt å lage setninger med bokstavrim.

Ryggsekken

Før du starter leken, må deltakerne lage en rekkefølge som skal følges, slik at den første deltakeren sier høyt: “Jeg skal på tur og i ryggsekken min har jeg en …” og fullføre setningen med navnet på et objekt , for eksempel “ball”.

Så må neste deltaker gjenta denne setningen, men må huske tingen som ble sagt av forrige deltaker og legge til en ny på listen. Deltakerne fortsetter og legger til ett objekt hver gang, og setningen blir mer og mer komplisert. Til slutt vil ikke en av deltakerne kunne huske listen over ting og leken avsluttes.

Setningsbygging

I denne leken må spillerne si flere forskjellige ord – omtrent fire eller fem skal være tilstrekkelig. Deretter må hver spiller finne på og skrive en setning eller en kort fortelling der de må inkludere alle disse ordene.

Sett en tidsbegrensning (omtrent to eller tre minutter), og når tiden er ute, les alle setningene eller historiene høyt. En person som ikke deltar kan fungere som dommer og bestemme hvilken som er den beste og mest originale. Eller alternativt kan alle deltakerne stemme på hvem vinneren skal være. Vinneren kan også avgjøres på grunnlag av hastighet, dvs. at deltakeren som er ferdig med å skrive først er vinneren.

Aktiviteter for å jobbe med språklig kompetanse hjemme

Setninger med en bokstav for å jobbe med språklig kompetanse

For å utføre denne aktiviteten velger noen en bokstav og sier det høyt. Deretter setter du på en stoppeklokke i ett minutt. I løpet av denne tiden må deltakerne lage en setning som inneholder det største antallet ord som begynner med den tidligere valgte bokstaven. Hvis for eksempel bokstaven “k” ble valgt, ville en setning for eksempel være “Kristoffer kan spise karameller med klassekameratene sine.”

Når tiden er ute, må hver spiller si setningen de har skrevet høyt og telle antall ord som begynner med den aktuelle bokstaven. Deltakeren som lager setningen med flest ord som begynner med valgt bokstav, vinner runden. Denne personen velger deretter bokstaven for neste runde, og spillet fortsetter til dere velger å avslutte.

Kort sagt finnes det, som du har sett, mange muligheter for leker og aktiviteter for å jobbe med språklig kompetanse hjemme med barna dine. Alt du trenger å gjøre er å bruke fantasien og sette av tid til å ha det gøy med familien mens dere lærer. Hva venter du på?

Det kan interessere deg ...
Språkutvikling: Karakteristikkene til det førspråklige stadiet
Du er mamma
Les det hos Du er mamma
Språkutvikling: Karakteristikkene til det førspråklige stadiet

Fra fødselen kommuniserer babyer gjennom sansene sine. I løpet av deres første leveår utvikler språket seg. Vi snakker om det førspråklige stadiet.  • Allué, J. M. (1998). El gran libro de los juegos. Barcelona: Parramón Ediciones.

Innholdet på Du er mamma er utelukkende skrevet for lærings- og informasjonsformål. Det kan ikke under noen omstendigheter erstatte diagnostisering, råd eller behandling fra en fagperson. Ved tvil er det best å konsultere en spesialist.