oppdragelse

7 tips for mødre fra millenniumsgenerasjonen

Den nye generasjonen mødre fra millenniumsgenerasjonen er veldig forskjellig fra alle de som kom før. Deres syn på oppdragelse, familie og morskap er også annerledes. De store endringene som skjedde i samfunnet på 1980- og 90-tallet markerte en transformasjon når…

Ikke gjør sammenligninger mellom søsken

Å unngå sammenligninger mellom søsken er et grunnleggende prinsipp for barneoppdragelse. Dessverre er dette noe foreldrene ofte gjør når barna er små. De sammenligner sitt barn med andre barn på skolen eller på et idrettslag. Andre ganger gjør de sammenligninger…