oppdragelse

Ikke gjør sammenligninger mellom søsken

Å unngå sammenligninger mellom søsken er et grunnleggende prinsipp for barneoppdragelse. Dessverre er dette noe foreldrene ofte gjør når barna er små. De sammenligner sitt barn med andre barn på skolen eller på et idrettslag. Andre ganger gjør de sammenligninger…