ferie

Tips for å reise med en baby

Å reise med babyer er ingen enkel oppgave, spesielt når de er veldig små. Du bør ideelt sett vente i tre måneder før du velger å reise med en baby, men noen ganger har du ikke det alternativet. Her er…

Mammaer får ikke ferie

Så fort barna er født, får ikke mammaer ferie. Da har de andre prioriteringer i livet. Late dager der man ikke gjør noen ting, er nå historie. Natteliv og fester tilhører også sjeldenhetene. Å være mamma medfører mye ansvar.