fast føde

Forslag til innføring av tilleggsføde

Tilleggsføde er når du begynner å inkorporere nye matvarer i barnets kosthold –  dette kan innebære faste, flytende og halvfaste komponenter – mens du fortsetter å amme. Tilleggsføde anbefales for babyer fra de er seks måneder og eldre. Det bidrar…