evolusjon

Den evolusjonære effekten av keisersnitt

Kvinner med en veldig smalt bekken ville ikke ha overlevd en fødsel 100 år tilbake i tid. Dette gjør de nå, og dermed overfører de gener som gir for smale bekken, til døtrene sine. Denne uttalelsen kommer fra Philipp Mitteroecker,…