bedre leseforståelse

Bedre leseforståelse med sju gode strategier

Bedre leseforståelse hos barn er grunnleggende for deres akademiske utvikling. Når barn ikke forstår det de leser, kan det å utføre denne viktige aktiviteten gjøre at de føler seg frustrerte. Med dette mener vi evnen til å lese en setning…