barns rettigheter

UNICEFs arbeid for beskyttelse av barn

FNs barnefond (UNICEF) begynte arbeidet sitt i 1946. Det ble født som en organisasjon hvis oppdrag var å gi nødhjelp til barn som led av utilsiktede skader etter andre verdenskrig. På kort tid ble oppdraget utvidet og i dag har…