barneoppdragelse

Å bli enige om barneoppdragelsen

Selv om alle foreldre ønsker det beste for barna sine, kan det være vanskelig å bli enige om barneoppdragelsen. En god oppdragelse er viktig, blant annet fordi forskjellige oppdragelsesstiler kan påvirke barnas personlighet. Når et par bestemmer seg for å…

Det juridiske grunnlaget for familien

Familie er uten tvil en veldig relevant samfunnsstruktur. Det er en veldig privat struktur, det er grunnlaget for et samfunn, og det juridiske grunnlaget er også viktig. Familiebegrepet er ofte regulert og beskyttet av mange lover. Det juridiske grunnlaget brukes…

Oppdragelsesstiler og barns personligheter

Det er allment kjent at foreldre har stor innflytelse på måten deres barns personligheter utvikler seg på. Sosialforskere mener familien er den viktigste sosialiseringsarenaen. Som følge av dette spiller oppdragelsesstilen en stor rolle i barnas psykososiale utvikling, og det er…

Hvordan unngå sjalusi mellom søsken

Det er viktig at foreldre vet hvordan de skal oppføre seg for å unngå sjalusi mellom søsken. Dette er noe som vil forebygge framtidige konflikter. Sjalusi er en naturlig følelse som dukker opp hos mennesker når de er redde for…

Bekymringer når barnet fremdeles bruker bleie

Hva burde du gjøre hvis barnet fremdeles bruker bleie? I denne artikkelen kommer vi til å fjerne all tvil. Et vanlig spørsmål blant foreldre er spørsmålet om når barn skal gå gjennom pottetrening. Hvis du ikke vet svaret på dette…