barnebidrag

De juridiske aspektene ved barnebidrag

Barnebidrag er en juridisk forpliktelse fra en biologisk eller adoptivforelder til å forsørge sine barn. Når det gjelder barnebidrag som er avtalt på grunn av separasjon eller skilsmisse, er det en forpliktelse som hver partner har til den andre forelderen…