Barndomsdøvhet

Tidlig påvisning av døvhet hos nyfødte

Tidlig påvisning av døvhet hos nyfødte er viktig. Nyfødte blir utsatt for flere tester, hvorav én måler deres høreevne og gir anledning til å påvise døvhet. Denne testen skal gjøres før barnet blir sluppet ut fra barselsavdelingen eller i løpet…