barndom

 
 
 
Emosjonelle sår i barndommen
Emosjonelle sår i barndommen

Emosjonelle sår som oppstår i barndommen blir videreført til voksen alder. Disse sårene føles som om de nylig oppstod. Når et barn lærer å oppføre seg, reagere, føle og tenke…