barn

Vygotskij og psykologien av lek

Lev Semjonovitsj Vygotskij var en russisk psykolog og grunnleggeren av sin spesialitet. Han var mest kjent for sitt arbeid innen utviklingspsykologi. Vygotskij mente at mennesker bare kan utvikle seg fullkomment gjennom sosialt samspill. Et av nøkkelelementene i menneskets utvikling er…

De vanligste fryktene hos barn

Hvert barn kan være redd for forskjellige ting. Når det er sagt har yngre barn en tendens til å ha visse frykter til felles. I dag skal vi komme med en oversikt over de vanligste fryktene hos barn samt hvordan…