barn

Retts syndrom: Symptomer og behandling

Blant den enorme variasjonen av sykdommer og lidelser som kan påvirke mennesker, er det en kategori for sjeldne sykdommer. Dette er forhold som påvirker fem eller færre av 10 000. En av disse er Retts syndrom.

Blir noen barn oftere syke enn andre barn?

Blir noen barn oftere syke enn andre? I gjennomsnitt, hvor ofte blir barn syke hvert år? Dette er noen av de mest vanlige spørsmålene foreldre stiller legen sin. Dette gjelder spesielt barn i skolealder.

Hva forteller barnetegningene om barna dine?

Enten det er enkle skriblerier eller mer komplekse tegninger, kan du lære mer om barna dine ved å studere tegningene deres. Barnetegninger kan reflektere barnas bekymringer, følelser, forskjellige personlighetstrekk og hvordan de oppfatter verden. Hva forteller barnetegningene om barna dine…