barn

4 ting å lære fra lykkelige barn

Voksne tenker ofte at det er barna som skal lære fra sine foreldre. At lykkelige barn er evige studenter av livet og at de er plassert i samfunnets for enten å bli suksessfulle eller ikke. Selv om dette er delvis…

Kul i hodet: hva bør vi gjøre?

Fra øyeblikket barnet begynner å gå, er de utsatt for å falle og få kul i hodet. Det er et av de hyppigste uhellene og, selv om vi ikke bør være for bekymret, er det noen ting vi bør være…

5 tips for å lære barn å spise selv

Det å lære barn å spise selv gir foreldre mer tid til å gjøre hverdagslige gjøremål. Det betyr også at hele familien kan spise samtidig. For at dette skal være mulig, må du være tilstede når barnet ditt lærer å…

Utløsere av frykt hos 6-åringer

Det å være redd er helt naturlig for oss mennesker, spesielt for barn, som fortsatt er i ferd med å utforske verdenen og farene i den. I denne artikkelen, vil vi ta for oss de mest vanlige utløserne av frykt…