barn

Viktigheten av sosialisering i barndommen

Mennesker er sosiale vesener. Vi bruker hele livet på å samhandle med andre og integrere oss i samfunnet. Våre sosiale forhold hjelper til med å beskytte oss mot stress og fører til forbedret mental og fysisk helse. Fortsett å lese…