barn og endringer

Hvordan å bytte skole påvirker barn

Å bytte skole involverer en kompleks tilpassing hvor barnet må møte sin frykt for det ukjente. De vil mest sannsynlig oppleve følelser som uvitenhet eller usikkerhet, som kan gjøre at de føler seg hjelpeløes i møte med en ny situasjon.