arbeidsbelastning

Mental arbeidsbelastning: Mødres usynlige arbeid

Mange par tror at begge parter deler belastningen av huslige og familieoppgaver likt i hjemmet. Imidlertid fortsetter logistikk- og planleggingsoppgaver for det meste å falle på kvinner. Dette er hva vi refererer til når vi snakker om mental arbeidsbelastning –…