amming

Hva er ammegrupper?
Hva er ammegrupper?

Ammegrupper er sosiale kollektiver som tilbyr visdom, erfaring og gjensidig støtte til førstegangsmødre. I denne artikkelen skal vi se på hva disse gruppene gjør. Se for deg et kollektiv som…