Aleneforeldre

Hvordan kan man redusere stress som aleneforelder?

Vi møter alle daglig situasjoner som tester grensene våre og gir oss bekymringer. Stress for aleneforeldre er allikevel mer alminnelig enn for andre. Dette har å gjøre med økonomiske vanskeligheter, uregelmessige rutiner og mangel på støtte rundt seg.  Så hvordan kan…