adopsjon

Hva er en fosterfamilie?
Hva er en fosterfamilie?

En fosterfamilie gir midlertidig omsorg til barn eller ungdom. Disse familiene forplikter seg til å beskytte og opprettholde barnet fysisk, følelsesmessig, psykologisk og økonomisk til han eller hun kan komme…