Foreldreskap

Å oppdra et barn er en av de vanskeligste tingene foreldre noen gang vil gjøre. Ingen er født med kunnskapen om hvordan man gjør det, og vi alle ønsker å gjøre den beste jobben mulig og oppdra barna våre bra. Her vil vi snakke om alt: velge barnehage, hvordan håndtere raserianfall, den beste måten å disiplinere dem, regler å sette opp hjemme og andre ting som kan hjelpe deg med å oppdra barnet ditt til å bli en ansvarlig voksen.

Viktigheten av samarbeidskultur på skolen

For å tilby utdanning av høy kvalitet er det behov for deltakelse og koordinering mellom lærere, familier og også andre fagpersoner innen utdanning. Det er veldig viktig at det er en samarbeidskultur på skolen og en vilje fra alle parter…

En enkel forklaring på Mendels lover

Gregor Mendel var en augustinsk munk på midten av 1800-tallet. Hans evne til å observere og hans strenge arbeidsmetodikk førte til at han utviklet de første teoriene om genetikk, som han oppsummerte i tre lover. Mendels lover er basert på…

Det juridiske grunnlaget for familien

Familie er uten tvil en veldig relevant samfunnsstruktur. Det er en veldig privat struktur, det er grunnlaget for et samfunn, og det juridiske grunnlaget er også viktig. Familiebegrepet er ofte regulert og beskyttet av mange lover. Det juridiske grunnlaget brukes…

Juridisk representasjon og foreldreansvar

Under lovens øyne har foreldre med juridisk representasjon og foreldreansvar ansvaret for sine umyndige barn. Foreldre har flere plikter og forpliktelser overfor barna sine. De skal beskytte dem, ta vare på dem og gi dem en riktig fysisk, intellektuell og…