Oppførsel

Du vil se alle mulige typer oppførsel hos barnet ditt, og du vill ikke alltid være forberedt. Oppførsel som raserianfall, ulydighet og klenging krever alle en bestemt respons fra deg. Lær hvordan du kan forstå og håndtere barnets oppførsel og hvordan du kan oppmuntre til god oppførsel, og oppdra et modent, lykkelig, uavhengig barn.

Hva skal jeg gjøre om barnet mitt biter andre?

Barnet mitt biter, hva skal jeg gjøre? Dette er kanskje et spørsmål du har stilt deg selv. Det kan være vanskelig å tro, men barn er generelt tilbøyelige til å bite andre. Dette kan bety klassekamerater, søsken, foreldre eller andre…