12 år og eldre

Barnet ditt er i ferd med å gå inn i puberteten og alle dets behov har endret seg. Barnet definerer sin personlighet, det krever mer selvstendighet, og som foreldre trenger vi å lære det å ta ansvar. Men utover den psykoemosjonelle sfæren kan vi ikke glemme at barnet kontinuerlig vokser og at det fortsatt har mange behov. Vi vil ditt barns beste, så i denne seksjonen finner du utmerkede artikler om ungdommer og lærer at de trenger deg mer nå enn noen sinne.

5 tips for å nyte barnas ungdomsår

Å nyte barnas ungdomsår er ikke et umulig oppdrag, selv om mange foreldre tror det er det. Du kan håndtere alle tenåringens fysiske forandringer og atferdsendringer på en vennlig måte hvis du forbereder deg på det.