10 råd for å hindre seksuelt misbruk av barn

26. desember 2018
Har du snakket med barna dine om grenser og hva de aldri skal akseptere at andre mennesker gjør?

Har du tatt deg tid til å lære barna dine om seksuelt misbruk? Fortalt dem hva det er og hvordan de kan unngå det?

Allerede når barna er veldig små, begynner vi å lære dem at de må være forsiktige med farlige ting som ild, skarpe gjenstander, trafikk og mange andre ting som kan skade dem. Men hva med seksuelt misbruk?

I løpet av de første leveårene kan du lære barna dine hvordan de kan ta vare på egen kropp og beskytte seg mot mennesker som vil gjøre dem vondt og sette integriteten deres på spill.

Her er 10 gode råd du bør følge for å kunne beskytte barna dine:

10 råd for å hindre seksuelt misbruk av mindreårige

1. Snakk med barna dine i ung alder om deres kroppsdeler

Bruk riktige anatomiske navn for å referere til kroppsdelene deres og lær dem hvordan de er satt sammen.

Når barn tør å navngi de forskjellige kroppsdelene sine, vil de også tørre å fortelle om upassende ting som har skjedd som kan anses for å være en trussel.

«Barn vet hvem som elsker dem. Det er en naturlig gave som blir borte med tiden.»

– Charles Paul de Kock –

2. Forklar barna dine at visse kroppsdeler er private

Forklar barna dine at visse kroppsdeler ikke bør bli tatt på av andre mennesker. Fortell dem at dette av og til kan være nødvendig for foreldre og leger, men alltid innenfor trygge og tillatelige rammer.

3. Hjelp barnet ditt med å sette grenser

Barn må få vite i ung alder at ingen skal ta på deres private kroppsdeler. I tillegg skal ingen be dem ta på andres kroppsdeler.

Foreldre glemmer ofte den siste delen av denne regelen, men det er sånn de fleste tilfeller av misbruk begynner. Gjerningspersonen spør barnet om de kan ta på kroppen deres.

4. Fortell barna at de må fortelle om upassende hendelser

I de fleste tilfeller med misbruk av barn og ungdom, spør eller tvinger misbrukeren offeret til å holde tett om hendelsen. Det skal være en hemmelighet.

Den beste måten å unngå dette og seksuell misbruk på er å fortelle barna at absolutt ingen skal få dem til å holde på en hemmelighet om deres egen kropp.

5. Lag en kode med barna dine som de kan bruke i ubehagelige situasjoner

Bli enige om et ord eller en setning som barna dine kan bruke for å signalisere til deg at de føler seg utrygge eller ukomfortable sammen med visse personer i nærheten.

6. Gjør det klart for barna dine at de aldri vil bli straffet hvis de forteller deg en hemmelighet om kroppen sin

Mange barn tør ikke å fortelle foreldrene sine at de er offer for mishandling og upassende berøringer. De kan føle skyld og feilaktig tro at de vil bli straffet.

Minn barna dine på at de alltid kan stole på deg og at aldri vil bli straffet, uansett hva de forteller deg.

7. Ta deg tid til å bli kjent med sentrale mennesker i barnas liv

Det er viktig å bli kjent med venner, lærere og andre foreldre som barna har kontakt med.

Du bør faktisk være kjent med enhver person som de har jevnlig kontakt med. Slik vil du få en bedre oversikt over hva slags folk barna dine omgås.

8. Vær forsiktig med medier

I disse dager er det veldig vanlig høre fortellinger på nyhetene eller andre steder om seksuelt misbruk av mindreårige.

Når barnet ditt hører om dette på nyhetene, bør du forklare for dem hva som har skjedd og hva de skal gjøre hvis noe lignende skulle skje med dem.

9. Velg hvilke mennesker barna dine kan omgås med omhu

Enten det er på en ny skole, ny barnehage, en ny barnevakt, fotballtrenere eller musikklærere er det viktig at du er godt informert og at du blir godt kjent med personene som skal passe på barna dine.

10. Vis interesse for barnas liv i hverdagen

Sett av tid til å spørre barna dine hvordan dagen deres har vært. Spør dem om hvem har de vært sammen med, hva de har gjort og sjekk om de har det bra, både psykisk og emosjonelt.

Å bygge tillit og nærhet med barna dine vil gjøre det enklere for dem å snakke åpent til deg om alt de opplever.

Seksuelt misbruk av mindreårige er mye mer vanlig enn vi tror og mørketallene er store. Derfor er det så viktig at vi oppdrar barn og ungdom som er trygge på seg selv og forberedt på å møte slike situasjoner.

Det er utrolig viktig å lære barna dine om kroppene sine og hvordan de skal ta vare på seg selv.

Sørg for at du har en åpen kommunikasjon med barna dine, og sett alltid av tid til å snakke med dem. Hjelp dem med deres problemer og utfordringer og få med deg hva som foregår i livene deres.

Husk at å motarbeide dårlig kommunikasjon og mangel på informasjon i familien er viktig for å unngå misbruk av barn.

Salter, M. (2018). Child sexual abuse. In Routledge Handbook of Critical Criminology: Second Edition. http://doi.org/10.4324/9781315622040